Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Doplňky stravy

28. 06. 2022
 

Spotřebitelé ve velké míře nakupují v lékárnách, od nejrůznějších jednotlivců (včetně nutričních specialistů), v netypických obchodech typu drogerie či prodejnách potravin a v poslední době i ve velkém objemu na českých či zahraničních webových stránkách nebo dokonce na sociálních sítích doplňky stravy. Při jejich nákupu by však spotřebitelé měli být velice opatrní.

Doplňky stravy se mnohdy snaží v rámci svého označení či v reklamě na ně vyvolat dojem, že se jedná o léčiva, která mohou vyřešit zdravotní problémy spotřebitelů. Doplňky stravy jsou potraviny. Doplňky stravy  nejsou a nemohou být ničím jiným než jen koncentrovanými zdroji vitamínů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním či fyziologickým účinkem. Cílem jejich konzumace je doplnění běžné stravy na úroveň příznivě ovlivňující zdravotní stav konzumenta. Doplňky stravy tedy nemohou  léčit a z toho důvodu není možné, aby obsahovaly farmakologicky účinné látky a nahrazovaly tak léky.

Doplňky stravy také před svým uvedením na trh neprochází žádným předběžným schvalovacím procesem. Jejich etiketa musí být pouze zaslána na Ministerstvo zemědělství. Léčiva na rozdíl od nich musí před uvedením na trh projít přísným hodnocením a schválením Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Jak rozlišit doplněk stravy od léčiva:

  • Na obalu doplňku stravy, i v reklamě na něj, musí být výslovně uvedeno slovní spojení „DOPLNĚK STRAVY
  • Na obalu léčivého přípravku a v příbalové informaci je uvedeno tzv. registrační číslo v předepsaném formátu (např. 95/312/99-C)

Nejčastější nedostatky u doplňků stravy:

Vzhledem k tomu, že doplňky stravy nepodléhají před svým uvedením na trh žádnému předběžnému schvalování, věnuje SZPI jejich kontrole zvýšenou pozornost. Typickými problémy u doplňků stravy jsou:

  • Chybějící informace o dávkování,
  • Uvedení tzv. „léčebného“  tvrzení, které přisuzuje výrobku léčebné účinky,
  • Produkt neobsahuje ty látky , které  jsou deklarovány na obalu, nebo obsahuje méně účinné látky, než je uvedeno na obalu.

SZPI se setkává s doplňky stravy, které jsou kvalifikovány jako nebezpečné. O nebezpečných doplňcích stravy vždy informuje SZPI veřejnost na svých webových stránkách, webu Potraviny na pranýři nebo prostřednictvím médií formou tiskových zpráv.

Jak postupovat při nákupu doplňků stravy:

  • Před nákupem pečlivě prostudovat etiketu, v případě nejistoty se poradit s lékařem, lékárníkem nebo výživovým specialistou. Spotřebitel by měl mít před nákupem vždy možnost seznámit se s úplným složením doplňku stravy (i když se prodává na internetu nebo přes sociální sítě).
  • Nikdy nekupovat neoznačené doplňky nebo doplňky bez českého označení.
  • Nevěřit všemu, co výrobky slibují (zhubnutí, podpoření „mužnosti“, prevence či léčba chorob)
  • Být obezřetní při nákupu na základě letáčku či složenky zaslané domů, v rámci nevyžádané telefonické nabídky nebo na podezřelých neznámých webových stránkách (proklik na Seznam rizikových webových stránek a výrobků – článek na webu SZPI/PnP).

Web Nutrivigilance CZ pro hlášení negativních dopadů doplňků stravy

Státní zdravotní ústav, který mimo jiné hodnotí účinky konzumace potravin (včetně doplňků stravy) na lidské zdraví, zřídil v roce 2014 webové stránky http://nutrivigilance.szu.cz. Tento portál slouží ke sběru informací od veřejnosti týkající se jejich negativních zkušeností s konzumací mimo jiné doplňků stravy. Cílem projektu je přispět k prevenci vzniku právě takovýchto neočekávaných nežádoucích zdravotních obtíží.

 

Máte-li dotazy k daným tématům, můžete se obrátit na Oddělení komunikace Ústředního inspektorátu SZPI: info@szpi.gov.cz, tel. 542 426 625 (Po a St 8:00 až 15:30).