Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o výsledcích úředních kontrol reziduí pesticidů v potravinách za rok 2018

03. 04. 2020
 

Zpráva obsahuje výsledky úředních kontrol reziduí pesticidů v potravinách v roce 2018 prováděné členskými státy EU, Islandem a Norskem. Shrnuje výsledky  koordinovaného kontrolního programu EU a vnitrostátních kontrolních programů. Vnitrostátní kontrolní programy členských států  jsou většinou zaměřené produkty, u nichž se očekává, že budou obsahovat rezidua pesticidů v koncentracích překračující maximální reziduální limity nebo produkty, u nichž je větší pravděpodobnost, že mohou představovat riziko pro spotřebitele. Koordinovaný kontrolní program EU stanoví komodity a rezidua pesticidů, které by měly sledovat všechny členské státy EU. Koordinovaný kontrolní program EU pro rok 2017 byl stanovený prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/660.

 

Přílohy