Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2015

21. 04. 2016
 

Obsah

/ 1 úvod /

/ 2 výsledky činnosti inspekce /

/ 2. 1 Kontrolní činnost /

/ 2. 1. 1 Zaměření kontrolní činnosti v roce 2015 /

/ 2. 1. 2 Celkové přehledy výsledků kontroly /

/ 2. 1. 3 Kontrola mikrobiologických požadavků /

/ 2. 1. 4 Přehled kontroly vybraných skupin cizorodých látek /

/ 2. 1. 5 Kontrola označování a jakosti potravin /

/ 2. 1. 6 Kontroly tematické a mimořádné /

/ 2. 1. 7 Kontrola výroby /

/ 2. 1. 8 Kontrola obchodu /

/ 2. 1. 9 Podněty ke kontrole /

/ 2. 1. 10 Opatření /

/ 2. 1. 11 Kontrola reklamy /

/ 2. 1. 12 Kontrola internetového obchodu /

/ 2. 1. 13 Kontrola dovozu potravin rostlinného původu ze třetích zemí v režimu předpisů EU /

/ 2. 1. 14 Kontrola informační povinnosti dle vyhlášky č. 320/2014 Sb., respektive vyhlášky č. 172/2015 Sb. /

/ 2. 1. 15 Kontroly společného stravování /

/ 2. 2 Laboratorní činnost /

/ 2. 2. 1 Mezilaboratorní porovnávací testy /

/ 2. 2. 2 Systém databanky analytických hodnot vín /

/ 2. 3 Certifikační činnost /

/ 2. 4 Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) /

/ 2. 5 Systém správní pomoci a spolupráce (AACS) /

/ 2. 6 Informační a komunikační systém /

/ 2. 7 Činnost v oblasti legislativy /

/ 2. 7. 1 Tvorba a připomínkování právních předpisů /

/ 2. 7. 2 Účast na jednáních pracovních formací EK a Rady EU /

/ 2. 7. 3 Činnost právní /

/ 2. 8 Spolupráce s ostatními úřady a institucemi v ČR /

/ 2. 9 Systém managementu jakosti /

/ 3 mezinárodní vztahy /

/ 3. 1 Mezinárodní spolupráce /

/ 3. 2 Mezinárodní projekty /

/ 4 vztahy s veřejností /

/ 4. 1 Komunikace s médii /

/ 4. 2 Komunikace s veřejností /

/ 4. 3 Webové stránky /

/ 4. 4 Potraviny na pranýři /

/ 5 oblast lidských zdrojů /

/ 5. 1 Interní komunikace /

/ 5. 2 Vzdělávání zaměstnanců /

/ 5. 3 Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, v podmínkách SZPI /

/ 6 zpráva o hospodaření /

/ 7 závěr /

/ 8 zkratky a vysvětlivky /

 

Přílohy