Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2014

17. 04. 2015
 

Obsah

/ 1 úvod /

/ 2 výsledky činnosti inspekce /

/ 2. 1 Kontrolní činnost /
/ 2. 1. 1 Zaměření kontrolní činnosti v roce 2014 /
/ 2. 1. 2 Celkové přehledy výsledků kontroly /
/ 2. 1. 3 Kontrola mikrobiologických požadavků /
/ 2. 1. 4 Přehled kontroly vybraných skupin cizorodých látek /
/ 2. 1. 5 Kontrola označování a jakosti potravin /
/ 2. 1. 6 Kontroly tematické a mimořádné /
/ 2. 1. 7 Kontrola výroby /
/ 2. 1. 8 Kontrola obchodu /
/ 2. 1. 9 Podněty ke kontrole /
/ 2. 1. 10 Opatření /
/ 2. 1. 11 Kontrola internetového obchodu /
/ 2. 2 Laboratorní činnost /
/ 2. 2. 1 Mezilaboratorní porovnávací testy /
/ 2. 2. 2 Systém databanky izotopových rozborů vín /
/ 2. 3 Certifikační činnost /
/ 2. 4 Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) /
/ 2. 5 Informační a komunikační systém /
/ 2. 6 Činnost v oblasti legislativy /
/ 2. 6. 1 Tvorba a připomínkování právních předpisů /
/ 2. 6. 2 Účast na jednáních pracovních formací EK a Rady EU /
/ 2. 6. 3 Činnost právní /
/ 2. 7 Spolupráce s ostatními úřady a institucemi v ČR /
/ 2. 8 Systém managementu kvality /

/ 3 mezinárodní vztahy /

/ 3. 1 Mezinárodní spolupráce /
/ 3. 2 Mezinárodní projekty /

/ 4 vztahy s veřejností /

/ 4. 1 Komunikace s médii /
/ 4. 2 Komunikace s veřejností /
/ 4. 3 Webové stránky /
/ 4. 4 Potraviny na pranýři /

/ 5 oblast lidských zdrojů /

/ 5. 1 Interní komunikace /
/ 5. 2 Vzdělávání zaměstnanců /

/ 6 zpráva o hospodaření /

/ 7 závěr /

/ 8 zkratky a vysvětlivky /

 

Přílohy