Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

01. 03. 2018
 

2022

Informace poskytované podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 • počet podaných žádostí o informace celkem za kalendářní rok - 70
 • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti (úplných, částečných) - 4
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • počet odložených žádostí - 4
 • počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. – 1

2021

Informace poskytované podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 • počet podaných žádostí o informace celkem za kalendářní rok - 84
 • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti (úplných, částečných) - 9
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 3
 • počet odložených žádostí - 0
 • počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. – 7

2020

Informace poskytované podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 • počet žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - 74 
 • počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 9 (2x úplné, 7x částečné) 
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 0
 • počet podaných stížností podle §16a) zákona č. 106/1999 Sb. - 0

2019

Informace poskytované podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 • počet žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - 100 
 • počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 4 (4x částečné) 
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 1
 • počet podaných stížností podle §16a) zákona č. 106/1999 Sb. - 0

2018

Informace poskytované podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 • počet žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - 72 
 • počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 11 (4x úplné; 7x částečné) 
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 3
 • počet podaných stížností podle §16a) zákona č. 106/1999 Sb. - 3

2017

Informace poskytované podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 • počet žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - 55 
 • počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 8 (5x úplné; 3x částečné) 
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 0
 • počet rozhodnutí o odložení žádosti - 2
 • počet podaných stížností podle §16a) zákona č. 106/1999 Sb. - 0

2016

Informace poskytované podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 • počet žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - 65 
 • počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 7 (3x úplné; 4x částečné) 
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 2
 • počet rozhodnutí o odložení žádosti - 2
 • počet podaných stížností podle §16a) zákona č. 106/1999 Sb. - 1

2015

Informace poskytované podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 • počet žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - 70 
 • počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 5 (3x úplné; 2x částečné) 
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 0
 • počet rozhodnutí o odložení žádosti - 6
 • počet podaných stížností podle §16a) zákona č. 106/1999 Sb. - 3

2014

Informace poskytované podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 • počet žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - 53 
 • počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 4 (3x úplné; 1x částečné) 
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 0
 • počet rozhodnutí o odložení žádosti - 1
 • počet podaných stížností podle §16a) zákona č. 106/1999 Sb. - 0

2013

Informace poskytované podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 • počet žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - 45 
 • počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 5 (3x úplné; 2x částečné) 
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 1
 • počet rozhodnutí o odložení žádosti - 0
 • počet podaných stížností podle §16a) zákona č. 106/1999 Sb. - 0

2012

Informace poskytované podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 • počet žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - 32 
 • počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 2 (1x úplné; 1x částečné) 
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 1
 • počet rozhodnutí o odložení žádosti - 2
 • počet podaných stížností podle §16a) zákona č. 106/1999 Sb. - 2

2011

Informace poskytované podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 • počet žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - 8 
 • počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 0
 • počet podaných stížností podle §16a) zákona č. 106/1999 Sb. - 0

 

 
 

Přílohy