Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vzory etiket dle právních předpisů platných do 1. 8. 2009

11. 12. 2008
 
 

VZORY ETIKET VÍNA

V tomto dokumentu najdete vzory etiket vína stolního, zemského, jakostního odrůdového i jakostního s přívlastkem

Stolní víno:

(povinné údaje jsou uvedeny tučně)

vzor etikety - stolní víno, bílé suché

 

Upozornění: 

 • V tomto případě se jedná  o balení větší než 1 litr, proto údaj o skutečném obsahu alkoholu musí být uveden na etiketě velikostí min. 5 mm.
 • Velikost písma, kterým je na etiketě uvedena obec, v níž má výrobce sídlo, může dosahovat nejvýše poloviční velikosti nápisu „stolní víno“.
 • U stolního vína nesmí být uváděn ročník  ani odrůda ani zeměpisná označení.

Zemské víno:

(povinné údaje jsou uvedeny tučně)

vzor etikety Tramín červený, Moravské zemské víno, bílé suché

 

Upozornění:

 • Nově od 1.7.2006 velikost písma názvu odrůdy nebo odrůd musí dosahovat nejvýše poloviční velikosti písma názvu „zemské víno“. 
 • Název odrůdy nebo odrůd musí být uveden ve stejném zorném poli na etiketě spolu s názvem „zemské víno“.
 • Je-li uveden název odrůdy musí být předmětné víno vyrobeno nejméně z 85% dané odrůdy (to stejné platí i pro ročník).
 • Podíl každé odrůdy uvedené na etiketě  musí být v předmětném víně nejméně 15%.
 • Je-li uveden název dvou nebo tří odrůd nebo jejich synonym musí být z uvedených odrůd vyrobeno 100% daného vína., přičemž odrůdy musí být uvedeny na etiketě v sestupném pořadí  dle použitého množství stejnou velikostí a typem písma.  
 • Velikost písma, kterým je na etiketě uvedena obec, v níž má výrobce sídlo, může dosahovat nejvýše poloviční velikosti nápisu použitého pro zeměpisné označení -  v tomto případě Moravské. 
 • Zemské víno smí být označeno pouze zeměpisnými  označeními uvedenými ve vyhlášce. (Moravské zemské víno, České zemské víno)

Jakostní vína odrůdová:

(povinné údaje jsou uvedeny tučně)

vzor etikety - Tramín červený, jakostní víno odrůdové, suché

 

Upozornění:

 • Velikost písma, kterým je na etiketě uvedena obec, v níž má výrobce sídlo, může dosahovat nejvýše poloviční velikosti písma, kterým je uvedena stanovená vinařská oblast - v tomto případě  MORAVA.
 • Zeměpisná označení jako  název vinařské podoblasti, vinařské obce nebo tratě lze uvést na etiketě pouze v případě, že 100% produktů  užitých k výrobě daného vína pochází z daného zeměpisného označení.
 • Je-li uveden název odrůdy musí být předmětné víno vyrobeno nejméně z 85% dané odrůdy (to stejné platí i pro ročník).
 • Je-li uveden název dvou nebo tří odrůd nebo jejich synonym musí být z uvedených odrůd vyrobeno 100% daného vína, přičemž odrůdy musí být uvedeny na etiketě v sestupném pořadí  dle použitého množství stejnou velikostí a typem písma.  
 • V případě užití více než tří názvů odrůd nebo jejich synonym  se názvy odrůd nebo jejich synonyma uvádějí mimo zorné pole, ve kterém se nacházejí ostatní povinné údaje a to velikostí písma nejvýše 3 mm.

Jakostní vína s přívlastkem:

(povinné údaje jsou uvedeny tučně)

vzor etikety - Tramín červený, jakostní víno s přívlastkem, pozdní sběr, suché

 

Upozornění: 

 • Velikost písma, kterým je na etiketě uvedena obec, v níž má výrobce sídlo, může dosahovat nejvýše poloviční velikosti písma kterým je uvedena stanovená vinařská oblast. V tomto případě  MORAVA.
 • Je-li uveden název odrůdy musí být předmětné víno vyrobeno nejméně z 85% dané odrůdy (to stejné platí i pro ročník).
 • Je-li uveden název dvou nebo tří odrůd nebo jejich synonym musí být z uvedených odrůd vyrobeno 100% daného vína, přičemž odrůdy musí být uvedeny na etiketě v sestupném pořadí  dle použitého množství stejnou velikostí a typem písma.  
 • V případě užití více než tří názvů odrůd nebo jejich synonym  se názvy odrůd nebo jejich synonyma uvádějí mimo zorné pole, ve kterém se nacházejí ostatní povinné údaje a to velikostí písma nejvýše 3 mm.
 • Evidenční číslo jakosti (ev. č. jak.) je povinný údaj u přívlastkových vín. Ev. č. jakosti vytvořím z čísla jednacího rozhodnutí, kterým je předmětné víno zatříděno a z označení vzorku vína.  Označení vzorku vína je také uvedeno na rozhodnutí.  V tomto případě je označení  vzorku vína  číslo 23, které je umístněno za lomítkem.
 • Označení vína „jakostní víno s přívlastkem“ lze nahradit „víno s přívlastkem“.

Upozornění pro všechna vína:

 • Jestliže  je víno vyrobeno z vlastních hroznů, které si výrobce sám vypěstoval, lze místo „Plněno v:“ nebo „Stáčírna:“ užít  „Plněno vinohradníkem:“
 • Sousloví „obsahuje oxid siřičitý“ lze nahradit „obsahuje siřičitany“.
 • Za číselným údajem  obsahu skutečného alkoholu se uvádí symbol „%obj.“ A tomuto symbolu mohou předcházet slova „skutečný obsah alkoholu“, „skutečný alkohol“, případně zkratka „alk.“
 • Povinné údaje jako jsou: číslo šarže, obsahuje oxid siřičitý a ev.č. jakosti(u přívlastkových vín) nemusejí být na etiketě ve stejném zorném poli jako ostatní povinné údaje.
 • Údaj o obsahu alkoholu musí být vždy zaokrouhlen a celých 5 desetin  obj. %. Tedy např.: 11,5  nebo 12,0 nebo 12,5 
 • Od roku 2004 již nelze vyrábět druh přívlastku „kabinet“ ale „kabinetní víno“.
 • Název členského státu, v němž se nachází stáčírna, se na etiketě uvádí stejným typem a velikostí písma jako jméno a  adresa stáčírny. Název členského státu se uvádí:

  1. celý, za názvem obce nebo její části
  2. případně jako poštovní zkratka (CZ) spolu s poštovním směrovacím číslem dané obce.

Zpracoval: Ing.Bronislav Pavelka, vedoucí oddělení kontroly vína, Inspektorát v Brně