Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vyjádření SZPI k čerpání dotací EK na boj s dvojí kvalitou potravin

10. 03. 2020
 

Aktuálně se v médiích objevily informace, že SZPI nevyužila možnost čerpat prostředky Evropské komise na boj s tzv. dvojí kvalitou potravin, a to v souvislosti se zprávou slovenského Ministerstva pôlnohospodárstva a rozvoja vidieka, které mělo obdržet dotaci  na přístrojové vybavení právě na boj s dvojí kvalitou. SZPI nedávno zodpovídala dotaz jedné z redakcí, zda čerpala prostředky z dotačního titulu EK určeného na boj s dvojí kvalitou (identifikace dotace: Call ID: REC-CONS-RPPI-AG-2019). Na to SZPI v souladu se skutečností odpověděla, že jde o titul určený pro nevládní sektor, a proto o tyto prostředky neměla možnost žádat a právě toto vyjádření se následně objevilo v médiích. Dle informací ověřených SZPI však slovenské Ministerstvo pôlnohospodárstva užilo prostředky ze zcela odlišného dotačního titulu (identifikace dotace: Call ID: CONS-CPC-2017), který k médii zmíněnému dotačnímu titulu EK na boj s dvojí kvalitou nemá žádný vztah a podléhá zcela odlišným podmínkám čerpání. Redakce tedy spojila dva nesouvisející dotační tituly a závěry z dotyčných mediálních výstupů jsou proto liché. Příslušná redakce tak fakta, o jaké dotační tituly jde, buď neověřila, nebo je záměrně zamlčela.

Laboratorním vybavením, které z dotačního titulu pořídila slovenská strana (plynový chromatograf), SZPI dlouhodobě disponuje. Laboratoře SZPI jsou již nyní vybaveny na úrovni evropské špičky, včetně médii zmíněných zařízení na testování olivových olejů.

Pro kontext je potřeba zdůraznit, že ne všechny teoreticky využitelné dotační tituly EK jsou organizacemi jako SZPI využitelné i reálně. Např. rozšiřování laboratorního vybavení má logické návaznosti mj. v podobně požadavků na další prostory a další špičkově vyškolený personál, což vyvolává dlouhodobé rozpočtové nároky, které již granty EK nehradí. SZPI využívá prostředky z dotačních titulů EK racionálně, pořízení laboratorních přístrojů je vždy rozhodnutím s důsledky na mnoho let dopředu, kde musí být zohledněny potřeby kontroly a dlouhodobé provozně-rozpočtové a personální možnosti SZPI.


Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633