Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Víno

19. 08. 2021
 

Upozorňujeme všechny výrobce vín, kteří budou předkládat k zatřídění vzorky jakostních vín a jakostních vín s přívlastkem, že od 5. 3. 2012 budou přijímány pouze vzorky doprovázené kompletní dokumentací, tedy:

  • v případě podání vzorku prostřednictvím portálu farmáře vytištěná, podepsaná a orazítkovaná žádost

  • nebo ručně vypsaná zelená žádost o zatřídění vína,

  • příslušný počet kolků nebo výpis o zaplacení správního poplatku,

  • Protokoly o zkoušce o analytickém rozboru vína zobrazené na Portálu farmáře nebo originály Protokolů vytištěné a podepsané v laboratoři a

  • 2 lahve vzorku vína od každé šarže.

Do doby předložení kompletní žádosti neběží lhůta 20-ti kalendářních dnů, do kterých musí víno být zatříděno. Opatření je voleno z důvodu maximálního zajištění průchodnosti předkládaných vzorků Komisí. I proto doporučujeme před dodáním vzorků s kompletní žádostí výrobcům kontaktovat pracovníky Komise telefonicky.