Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Víno

19. 08. 2021
 

Informace k pořádání výstav

Informace k pořádání výstav

Při pořádání výstav  je nutné při označování hodnocených a vystavovaných vín dodržet příslušná ustanovení  vycházející z platných právních předpisů – zákona č. 321/2004 Sb., nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení Komise (ES) č. 607/2009. To znamená, že hodnocené a vystavované vzorky vín mohou být označeny např. jako jakostní  víno odrůdové Veltlínské zelené, nebo jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr Chardonnay pouze  v tom případě, jsou-li tato vína takto zatříděna Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (dále jen „inspekce“).
Pro vystavovatele lze však doporučit označení vín jako zemská vína, kde lze uvést název odrůdy i ročníku. Tato vína nemusí být zatříděna inspekcí, musí však být vyrobena dle požadavků výše uvedených právních norem:
  1. minimální cukernatost hroznů z nichž byla vína vyrobena byla 14 °NM a cukernatost moštů nebo rmutů byla upravena maximálně  o 3,4 °NM (Morava) nebo o 5 °NM (Čechy)
  2. jestliže byla upravena cukernatost moštů nebo rmutů pak pouze na max. hodnoty uvedené v části 8 - Zvyšování cukernatosti
  3. je-li uveden název odrůdy nebo ročník, pak uvedená odrůda nebo uvedený ročník musí být v předmětném víně min. z 85 %.
Vystavovatel může zemské víno označit chráněným zeměpisným označením „moravské“ nebo „české“ za předpokladu splnění požadavku čl. 93 odst.1 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013, v platném znění, podle něhož hrozny použité k výrobě zemského vína musí výlučně pocházet z uvedené zeměpisné oblasti. 
Také lze vystavovaná vína označit jako „vína vhodná k získání jakostního vína“ je-li víno vyrobeno v souladu se zákonem č. 115/1995 Sb. (vína ze sklizně 2003 a starší) nebo v souladu se zákonem č. 321/2004 Sb. (vína od sklizně 2004). Lze uvést název odrůdy i ročník, je-li opět dodrženo „pravidlo 85 %“. Takto  označené víno může výrobce prodat dalšímu zpracovateli, který si jej musí nechat zatřídit inspekcí nebo jej musí před prodejem nechat zatřídit sám výrobce (vystavovatel), má-li být víno uvedeno do oběhu jako např. jakostní víno odrůdové Veltlínské zelené.
Označení vína jako vína s přívlastkem  je částečně popsáno v prvním odstavci, ale někdy víno není označeno jako „víno s přívlastkem“, pouze je uveden druh přívlastku, např. pozdní sběr, výběr z hroznů….  Toto je častým nedostatkem a prohřeškem proti zákonu při pořádání výstav.  Chce-li však vystavovatel podotknout, že se jedná o víno, u něhož nebyl zvýšen přirozený obsah alkoholu (které nebylo při výrobě v moštu nebo v rmutu doslazeno), pak inspekce doporučuje  u těchto vín uvádět v katalogu  také cukernatost hroznů ve stupních NM, nikoli však druh přívlastku. Dále je možné v katalogu, např. na úvodních stránkách nebo v legendě,  uvést rozpětí cukernatostí (od…do…), ze kterých jsou vyráběny jednotlivé druhy vín s přívlastkem a příslušný komentář. Např.:  Jestliže jsou k výrobě vína použity hrozny, které dosáhly cukernatosti v uvedených intervalech a byly ověřeny inspekcí, lze z těchto hroznů za dodržení výrobních postupů vyrábět jednotlivé druhy vín s přívlastkem.
Jestliže vystavované víno je od výrobce, který si nechal ověřit hrozny pro výrobu vína s přívlastkem inspekcí, může být předmětné víno označeno jako „víno vhodné k získání jakostního vína s přívlastkem“ včetně příslušného druhu přívlastku. V této souvislosti je však nutné pamatovat na skutečnost, že vína, která byla vyrobena z hroznů o cukernatosti od 19 do 21 stupňů NM se nově označují druhem přívlastku „kabinetní víno“ nikoli „kabinet“. Označení „kabinet“ mohou být pouze u vín ročníku 2003 a starších. Při uvádění názvu odrůdy a ročníku opět platí „pravidlo 85%“.