Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Víno

11. 12. 2023
 

Oznamovací povinnost a dovoz vína

Po vstupu České republiky do Evropské unie se za dovoz vína do ČR se považuje pouze dovoz vína ze třetích zemí. Pro obchodování v rámci EU platí volný oběh zboží s tím, že víno musí splňovat požadavky právních předpisů EU.

Pro dovoz vína z třetích zemí platí zvláštní režim. To znamená, že pro dovoz produktů v odvětví vína z třetích zemí jsou stanoveny zvláštní podmínky.

Dovoz vína z třetích zemí je ošetřen nařízením (EU) č. 1308/2013 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273.

Podmínky pro dovoz vína z třetích zemí do zemí EU

Povinnost předložit v místě vstupu (nařízení (EU) č. 1308/2013, čl. 90 odst. 3, nařízení Komise (EU) 2018/273, čl. 20-27):

Osvědčení a zpráva o výsledku rozboru se vyplňují na samostatném formuláři VI 1 (Příloha VII části I nařízení Komise (EU) 2018/273) nebo VI 2 (Příloha VII část II nařízení Komise (EU) 2018/273).

Oznamovací povinnost

Příjemce nebaleného vína, vinných hroznů čerstvých, jiných než stolní hrozny, moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu nebo rmutu přepraveného z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země, oznámí bezprostředně po jejich příchodu do prvního místa dodání na území České republiky, nejpozději však do 12 hodin po tomto příchodu, jejich množství a údaje Ústavu prostřednictvím Registru podle odst. 2 § 14a zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství.

Oznamuje se skutečné konkrétní místo, kde se tyto produkty nacházejí (tj. kde byly vyloženy a jsou skladovány), nikoli adresy firem, kde tyto produkty nelze skladovat.

Oznamovací povinnost dle § 14a příjemce nebaleného vína uskutečňuje ohlášením na ÚKZÚZ prostřednictvím Portálu farmáře na příslušném formuláři.

Příjemcem ve smyslu § 14a zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství se rozumí provozovatel, který je jako příjemce uveden v průvodním dokladu, na který byl produkt přepraven do ČR.

Pro řádné splnění oznamovací povinnosti je nutné, aby byl provozovatel včas zaregistrován na portálu farmáře (o víkendu registrace není možná!). Pro registrované provozovatele je vkládání oznámení možné i o víkendu. Je potřeba při vkládání oznámení do Registru správně vyplnit příslušný formulář.

V případě nenahlášení čerstvých hroznů, moštu nebo rmutu, z nichž je vyrobeno víno bez CHOP/CHZO, bude u takového vína odmítnuta certifikace moštové odrůdy nebo ročníku sklizně.

 
 

Přílohy