Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Seznam zaregistrovaných maloobchodních prodejců tabákových výrobků formou přeshraničního prodeje na dálku

25. 09. 2019
 

Seznam zaregistrovaných maloobchodních prodejců usazených v České republice nebo v jiném členském státě EU nebo ve třetí zemi, kteří jsou dle ustanovení § 13c odst. 2, 3 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích povinni se před zahájením uvádění tabákových výrobků na trh formou přeshraničního prodeje na dálku spotřebitelům registrovat u SZPI.

U SZPI se neregistrují maloobchodní prodejci elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich hodlající je uvádět na trh formou přeshraničního prodeje na dálku. Ti jsou povinni zaregistrovat se způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem u Ministerstva zdravotnictví.

Aktualizováno: 29. 3. 2023