Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Oznámení registrace maloobchodního prodejce tabákových výrobků

24. 10. 2016
 

Maloobchodní prodejce usazený v České republice je povinen se před zahájením uvádění tabákových výrobků na trh formou přeshraničního prodeje na dálku spotřebitelům nacházejícím se v jiném členském státě Evropské unie dle § 13c odst. 2 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů zaregistrovat u SZPI a u příslušného orgánu členského státu Evropské unie, ve kterém se nacházejí skuteční nebo potencionální spotřebitelé.

Maloobchodní prodejce usazený v jiném členském státě EU nebo ve třetí zemi je povinen se před zahájením uvádění tabákových výrobků na trh formou přeshraničního prodeje na dálku skutečným nebo potencionálním spotřebitelům v České republice zaregistrovat u SZPI dle § 13c odst. 3 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení, na jehož základě se provádí registrace maloobchodního prodejce, obsahuje údaje uvedené v § 24 odst. 1 vyhlášky 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích. Oznámení dle § 24 odst. 2 musí maloobchodní prodejce poskytnout SZPI v elektronické podobě dálkovým přenosem dat.

Maloobchodní prodejce usazený v České republice vyplněný registrační formulář Oznámení maloobchodního prodejce provozujícího přeshraniční prodej tabákových výrobků na dálku zašle na územně příslušný inspektorát SZPI v místě sídla maloobchodního prodejce. Územní působnost inspektorátů SZPI včetně kontaktů najdete na našem webu v rubrice Organizační struktura.

 

Přílohy