Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Informace týkající se tabákových výrobků, elektronických cigaret a náhradních náplní – Společná vstupní brána EU (EU-CEG)

21. 11. 2016
 

Podle směrnice o tabákových výrobcích (2014/40/EU) (2 MB) musí výrobci a dovozci tabákových výrobkůelektronických cigaret a náhradních náplní příslušným orgánům členských zemí EU, v nichž mají v úmyslu tyto produkty uvést na trh, poskytnout o těchto produktech základní informace.

Tyto informace se týkají:

 • složení
 • emisí
 • toxicity

K poskytování těchto informací slouží Společná vstupní brána EU (EU-CEG).

Ostatní produkty

V některých zemích Unie lze EU-CEG použít k poskytování informací o dalších produktech, jako jsou například:

 • nové tabákové výrobky
 • rostlinné výrobky určené ke kouření
 • cigarety bez nikotinu

Požadavky na poskytované informace

Údaje, které musí výrobci a dovozci poskytovat, jsou stanoveny ve dvou prováděcích rozhodnutích:

Základní informace o EU-CEG

Účelem portálu EU-CEG je snížit administrativní zátěž pro společnosti a regulační orgány a usnadnit porovnávání údajů. Portál je v provozu od května 2016 a vyvinula ho Evropská komise v úzké spolupráci s členskými státy a zainteresovanými stranami z daného odvětví.

Návod

Podle směrnice o tabákových výrobcích (2014/40/EU) (2 MB) musí výrobci a dovozci tabákových výrobků, elektronických cigaret a náhradních náplní příslušným orgánům členských zemí EU, v nichž mají v úmyslu tyto produkty uvést na trh, poskytnout o těchto produktech základní informace. K poskytování těchto informací slouží Společná vstupní brána EU (EU-CEG).

Jak Společnou vstupní bránu EU (EU-CEG) používat – systém k předkládání informací členským zemím EU o tabákových výrobcích, elektronických cigaretách a náhradních náplních v souladu se směrnicí o tabákových výrobcích 2014/40/EU (2 MB).

Nejprve si pozorně přečtěte následující informace. 

1) Musím se zaregistrovat, abych získala tzv. ID předkladatele?

K získání ID předkladatele se musíte zaregistrovat, pokud:

 • jste výrobcem nebo dovozcem tabákových výrobků, elektronických cigaret či náhradních náplní.
  ID předkladatele budete potřebovat pokaždé, když budete do systému EU-CEG vkládat informace o výrobcích. Toto identifikační číslo byste měli rovněž uvádět ve veškeré korespondenci týkající se informací o výrobku, které jste předložili.

ID předkladatele NEPOTŘEBUJETE, pokud:

 • jste třetí stranou (např. firmou nebo poradcem, kterého výrobce/dovozce najal), jež předkládá informace jménem výrobce/dovozce.

Jestliže jste byli požádáni o registraci k získání ID předkladatele jménem výrobce či dovozce, musíte registrační formulář vyplnit za použití informací o společnosti výrobce nebo dovozce.

UPOZORNĚNÍ: ID předkladatele neumožňuje přístup k žádným dalším údajům ani dodatečným funkcím systému EU-CEG.

2) Jak se mám zaregistrovat, abych získal tzv. ID předkladatele?

Postup k získání ID předkladatele:

 1. Vytvořte si účet ECAS, pokud ho ještě nemáte.
 2. Stáhněte si registrační formulář.
 3. Přečtěte si registrační formulář a průvodce registrací (378 KB), který je dostupný ve všech jazycích EU.
 4. Formulář vyplňte.
 5. Vyplněný formulář odešlete (postupujte podle pokynů na formuláři).

UPOZORNĚNÍ: Ve formuláři uveďte co nejpodrobnější údaje (včetně volitelných políček) a přiložte k němu veškeré úřední dokumenty (např. osvědčení o registraci/založení společnosti, fakturu za odběr veřejných služeb, daňové přiznání).

Jakmile od vás obdržíme vyplněný formulář, zahájíme proces přiřazení identifikačního čísla.

To může trvat i několik dní, prosíme proto o trpělivost.

Než vám ID předkladatele vydáme, budeme od vás možná potřebovat dodatečné informace. Vyhrazujeme si rovněž právo v případě potřeby ID předkladatele zrušit.

3) Poskytování informací týkajících se tabákových výrobků

Informace, které máte prostřednictvím EU-CEG předložit, jsou uvedeny v:

článku 5 směrnice 2014/40/EU a v prováděcím rozhodnutí o poskytování informací týkajících se tabákových výrobků.

Předtím, než uvedete na trh nový nebo modifikovaný výrobek, měli byste informace o něm poskytnout příslušným orgánům daného členského státu.

Pro výrobky, které jsou na trhu od 20. května 2016, musíte tyto informace předložit do 20. listopadu 2016.

Další podrobnosti o požadovaných informacích najdete ve slovníku údajů o tabákových výrobcích. Některé části slovníku se také vztahují na rostlinné výrobky určené ke kouření.

4) Poskytování informací týkajících se elektronických cigaret a jejich náhradních náplní

Informace, které máte prostřednictvím EU-CEG předložit, jsou uvedeny v:

článku 20 směrnice 2014/40/EU a v prováděcím rozhodnutí o poskytování informací týkajících se elektronických cigaret a náhradních náplní.

Než uvedete na trh nový nebo výrazně modifikovaný výrobek, musíte informace o něm 6 měsíců předtím poskytnout příslušným orgánům daného členského státu.

Pro výrobky, které jsou na trhu od 20. května 2016, musíte tyto informace předložit do 20. listopadu 2016.

Další podrobnosti o požadovaných informacích najdete ve slovníku údajů o elektronických cigaretách a náhradních náplních. Některé části slovníku se také vztahují na produkty bez nikotinu.

5) Technické možnosti předkládání údajů

Jakmile získáte ID předkladatele, máte dvě možnosti, jak prostřednictvím EU-CEG předkládat v členských zemích Unie informace o výrobku:

 1. samostatné řešení (pro společnosti s malou IT infrastrukturou):
  Společnosti používají tzv. generátor XML, který vytvoří zprávu, jež lze do EU-CEG nahrát později.
 2. systémové řešení (pro společnosti s rozsáhnou IT infrastrukturou nebo mnoha produkty):
  Pro přenos informací mezi systémy budete potřebovat přístup do elektronické doručovací sítě. Tato síť je provozována Komisí a umožňuje bezpečný a spolehlivý přenos informací. Po obdržení ID předkladatele vás bude kontaktovat IT oddělení Komise a předá vám další pokyny, jak toto technické řešení nastavit.

Další informace týkající se obou uvedených možností najdete v technických pokynech nebo na stránkách knihovny Evropské komise CIRCABC (v sekci o nahrávání).

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Více informací o tom, jak vaše osobní údaje využíváme a chráníme, najdete v tomto prohlášení o ochraně soukromí

Nahrávání a stahování dat

Informace o Společné vstupní bráně EU (EU-CEG) a o tom, jak funguje.

Technické informace

Technické informace, které vaší firmě pomohou upravit její informační systém k podávání zpráv do systému EU-CEG, jsou pravidelně sdíleny v internetové aplikaci Evropské komise CIRCABC.

Abyste se mohli do systému CIRCABC přihlásit, musíte nejdříve získat přístup do systému ECAS.

V systému CIRCABC jsou informace seřazeny do dvou kategorií:

UPOZORNĚNÍ: Dokumenty v systému CIRCABC jsou veřejně přístupné – k nahlédnutí do nich není potřeba předchozího povolení. Pokud však chcete dostávat oznámení o aktualizacích (např. když jsou zveřejněny nové dokumenty), měli byste se přihlásit do obou kategorií a zapnout odebírání automatických oznámení.

Dokumenty jsou uloženy ve složkách, jejichž názvy obsahují datum zveřejnění. Nové/aktualizované dokumenty jsou uvedeny jako první.

Pokyny k předkládání informací


Zdroj: http://ec.europa.eu/health/euceg/introduction/index_cs.htm