Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vratné obaly a vratné zálohované lahve

23. 09. 2014
 
SZPI provádí dozor v oblasti nakládání s obaly v souladu s § 37 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), který zní: Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití v případě obalů, které přicházejí do přímého styku s potravinami; při zjištění porušení těchto povinností ukládá ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty.“ Uvedené povinnosti jsou stanoveny v §§ 3 – 7 zákona.
Dozor nad plněním povinností stanovených v §§ 8 a 9 zákona osobám uvádějícím na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných, resp. ve vratných zálohovaných obalech, stanovuje zákon České obchodní inspekci, a to v ustanovení § 36 písm. c) zákona.