Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Víno

03. 05. 2019
 

Oznamovací povinnosti výrobců, formuláře, žádosti

 • oznámit Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI) výrobu matolinového vína pro vlastní spotřebu, a to nejpozději 7 dní před zahájením této výroby
  Oznámení se zasílá územně příslušnému inspektorátu SZPI dle sídla firmy
 • oznámit Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (ÚKZUZ, dále "Ústav") zahájení, přerušení a ukončení výroby produktů

Pozn.: Zahájení, přerušení a ukončení výroby produktů je výrobce povinen oznámit písemně Ústavu, nejpozději v den zahájení, přerušení nebo ukončení výroby produktů; v oznámení výrobce uvede své jméno, příjmení a trvalý pobyt, jde-li o fyzickou osobu, obchodní firmu nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu, a místo výroby produktu. Oznámení podle tohoto odstavce se zapisuje do Registru vinic podle § 28 zákona o vinohradnictví a vinařství (dále jen "Registr").

Registrační formulář najdete na adrese:

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/trvale-kultury/formulare-ke-stazeni/registrace-vinic/

Vyplněné registrační formuláře zašlete na adresu:

ÚKZÚZ - Odbor trvalých kultur
Oblekovice, 671 81 Znojmo
Kontakt: Ing. Gruna Rostislav, tel: 515304111, rostislav.grunaukzuz.cz

Formuláře (žádosti, oznámení, hlášení, výkazy a prohlášení)

Vzory formulářů jsou zveřejněny na webových stránkách MZe http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/registr-vinic/formulare-k-podani-RV/ 

Formuláře zasílané územně příslušnému inspektorátu SZPI dle sídla firmy

 • Oznámení o zvyšování/snižování obsahu kyselin
 • Hlášení o zvyšování cukernatosti
 • Hlášení o slazení

Kontakty:

Inspektorát SZPI v Olomouci
adresa: Pavelkova 13
772 85 Olomouc
telefon: +420-585 151 511
fax. +420-585 230 530

Inspektorát SZPI v Hradci Králové
adresa: Březhradská 182
503 32 Hradec Králové
telefon: +420-495 454 110
fax: +420-495 532 518

Inspektorát SZPI v Ústí nad Labem
adresa: Masarykova 19/275
403 40 Ústí nad Labem
telefon: +420-475 317 071
fax: +420-475 317 088 

Inspektorát SZPI v Plzni
adresa: Jiráskovo nám. 8
308 58 Plzeň 8
telefon: +420-377 433 411
fax: +420-377 455 229

Inspektorát SZPI v Táboře
adresa: Purkyňova 2533
390 02 Tábor
telefon: +420-381 200 021
fax: +420-381257 000, +420-381200 031

Inspektorát SZPI v Praze
adresa: Za Opravnou 300/6
150 06 Praha 5 - Motol
telefon: +420-257 199 512
fax: +420-257 199 529

Inspektorát SZPI v Brně
adresa: Běhounská 10
601 26 Brno
telefon: +420-542 426 611
fax: +420-542 426 717

Ústřední inspektorát SZPI v Brně
adresa: Květná 15
603 00 Brno
telefon (spojovatelka): +420-543 540 111
fax: +420-543 540 202

Oznámení, žádosti

 • Žádost o povolení přiznávat označení vína originální certifikace
  Zasílá se Ministerstvu zemědělství 
 • Oznámení o zahájení/přerušení/ukončení výroby produktů
  Zasílá se ÚKZÚZ - Oddělení evidence, Oblekovice, 671 81 Znojmo
 • Žádost o registraci vinice/Oznámení o provedení změny ve vinici
  Zasílá se ÚKZÚZ - Oddělení evidence, Oblekovice, 671 81 Znojmo
 • Oznámení změny pěstitele
  Zasílá se ÚKZÚZ - Oddělení evidence, Oblekovice, 671 81 Znojmo

Prohlášení

 • Prohlášení o sklizni 
 • Prohlášení o produkci
 • Prohlášení o zásobách

Distribuci i vyzvedávání výše uvedených 3 formulářů zajišťují pracovníci ÚKZÚZ. 
Vyplněné formuláře se podávají na adrese:
ÚKZÚZ - Odbor trvalých kultur, oddělení registru vinicOblekovice, 671 81 Znojmo
spojovatelka: tel. 515 304 120
Ing. Gruna Rostislav, tel: 515 304 111, rostislav.grunaukzuz.cz

Výkazy

Výkaz o produkci vína a ploše vinic pro odvod do Vinařského fondu 
Výrobci a pěstitelé, na které se vztahuje povinnost zasílat tento výkaz jsou definováni v § 35 zákona č. 321/2004 Sb. - viz bod 1 písmena a) a b)
Výkaz o produkci vína a ploše vinic (dříve Výkaz odvodu) je výrobce povinen zaslat Vinařskému fondu nejpozději do dne splatnosti odvodu.

Vzor formuláře je zveřejněn na webové stránce: http://www.vinarskyfond.cz/cz/formulare

Adresa:

Vinařský fond Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82  Brno
telefon: 541 652 471 - 3, telefon / fax: 541 652 479, e-mail: infovinarskyfond.cz

Více informací na adrese: http://www.vinarskyfond.cz/cz/odvody
 
 
 

Přílohy