Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vyžadování průvodních dokladů při uvádění vinařských produktů do oběhu

14. 07. 2021
 

Bude-li kontrolním orgánem zjištěno (případně bude-li se jednat o oprávněný důvod k podezření), že odesílatel přepravuje nebo přepravil vinařský výrobek, který neodpovídá právním předpisům (Unie nebo vnitrostátním), pokud jde o jeho podmínky produkce nebo složení, případně výrobek, ve vztahu k němuž došlo k závažnému porušení předpisů týkajícímu se průvodních dokladů, může vyžadovat, aby odesílatel vystavil pro tento výrobek nový doklad a vyžádal si jeho ověření příslušným orgánem (viz čl. 17 nařízení (EU) 2018/273).

V mezích pravomoci SZPI lze, z důvodu zjištěných nedostatků (uvádění do oběhu / přeprava produktu bez průvodního dokladu, průvodní doklad s nečitelnými, neúplnými, nepravdivými nebo chybnými údaji aj.) uložit opatření podle § 5 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 146/2002 Sb. (tedy zákaz uvádění vinařského produktu do oběhu) nebo podle § 5 odst. 1 písm. c) tohoto zákona (opatření k odstranění zjištěných nedostatků) a dále výzvu k součinnosti podle § 8 písm. c) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Pokud kontrolovaná osoba platný doklad následně předloží, bude uvádění vinařských produktů do oběhu povoleno podle § 5a odst. 1 zákona č. 146/2002 Sb.

 
 
 

Přílohy