Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vyžadování průvodních dokladů při uvádění vinařských produktů do oběhu

14. 07. 2021
 

ČZHM, balený nebo nebalený vinařský produkt, jeho dodávka ze zahraničí musí být doprovázena buď zjednodušeným průvodním dokladem nebo v případě malovýrobce správním nebo obchodním dokladem – jde o produkt podléhající spotřební dani s nulovou sazbou.

Bude-li se jednat o označenou i neoznačenou nádobu do 60 l, bude vyžadován u prodejce průvodní doklad s povinnými údaji (viz TABULKA).

Půjde-li o nádobu nad 60 l, v průvodním dokladu budou muset být všechny povinné údaje pro nebalené produkty (viz TABULKA). V tomto případě bude průvodní doklad ve speciálním režimu (dle čl. 14 písm. a) bodu ii) nařízení (EU) 2018/273).

Pro přepravu uskutečněnou výlučně na území ČR lze použít „tuzemské“ průvodní doklady splňující náležitosti § 11 vyhlášky č. 88/2017 Sb.

Vinné hrozny, nebalený vinařský produkt, jejich dodávka ze zahraničí (zemí EU) musí být doprovázena průvodním dokladem, neboť podle čl. 147 odst. 1 nařízení č. 1308/2013 se produkty v odvětví vína do oběhu v Unii uvádějí s úředně schváleným průvodním dokladem.

Bude vyžadován správní nebo obchodní doklad, neboť jde o produkt nepodléhající spotřební dani.

V označení produktu (17p) bude uvedeno, že se jedná o hrozny k výrobě vína.

 
 
 

Přílohy