Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vyžadování průvodních dokladů při uvádění vinařských produktů do oběhu

14. 07. 2021
 

Situace, kdy se průvodní doklad nevyžaduje (kdy vůbec nemusí být vystaven) podrobně stanovuje článek 9 odst. 1 nařízení (EU) 2018/273.

Pokud jde o vinařské výrobky přepravované:

  • z vinice do vinifikačního zařízení aniž by došlo ke změně majitele,
  • mezi dvěma zařízeními téhož podniku,
  • mezi zařízeními patřící skupině producentů,

aniž by došlo ke změně majitele, za předpokladu, že je přeprava prováděna za účelem vinifikace, ošetření, skladování nebo plnění do nádob[1] a celková vzdálenost nepřesahuje 70 silničních kilometrů (na území jednoho ČS) nevyžadují se průvodní doklady (viz čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/273).

Pokud jde o vinařské produkty přepravované výlučně na území členského státu v nádobách do 60 l, nevyžadují se průvodní doklady při přepravě produktů v nádobách do 10 l (s etiketou a jednorázovým uzávěrem), jestliže celkové přepravované množství nepřekročí 100 l (5 l u zahuštěného hroznového moštu). K dispozici však musí být nabývací doklad[2] (viz čl. 9 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) 2018/273).

V případě, že se nepožaduje žádný průvodní doklad, musí být odesílatel kdykoliv schopen prokázat správnost všech informací ve svých evidenčních knihách vstupů a výstupů nebo v jiné evidenci předepsané členským státem, v němž byla přeprava zahájena (viz čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) 2018/273).


[1] Plnění do nádobplnění vína jako konečného výrobku pro obchodní účely do nádob o objemu nejvýše 60 litrů (čl. 2 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) 2018/273);

[2] Nabývací dokladjakýkoliv obchodní doklad, ze kterého lze identifikovat a vysledovat produkt (sledovatelnost – viz čl. 18 odst. 4 nařízení (ES) č. 178/2002);

 
 
 

Přílohy