Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vyžadování průvodních dokladů při uvádění vinařských produktů do oběhu

14. 07. 2021
 

Pokud jde o certifikaci CHOP/CHZO nebo certifikaci vín s názvem odrůdy (názvy) odrůd nebo rokem sklizně, tak v průvodním dokladu (vysvětlující poznámka 17l) bude prohlášení, doslovně - viz příloha VI část I nařízení (EU) 2018/273:

certifikace

Toto prohlášení může být v průvodním dokladu napsáno pouze tehdy, proběhne-li v zemi vinifikace certifikace. Bude-li víno vyrobeno v ČR z hroznů sklizených v jiné zemi, např. v Maďarsku, certifikaci bude provádět SZPI.

Toto prohlášení (osvědčení o CHOP/CHZO) může být v průvodním dokladu napsáno pouze tehdy, je-li víno vyrobeno v souladu se specifikací.

Bude-li se jednat o víno s CHOP původem z ČR (přepravované do jiného státu EU), v průvodním dokladu musí figurovat evidenční číslo jakosti (u povinných údajů) dle čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2018/273. V případě přeprav vín s CHOP výlučně na území ČR nebudou evidenční čísla jakosti v dokladech vyžadována (ta budou uvedena na etiketách produktů).

Podrobnější informace jsou dále uvedeny ve stanovisku: „Vyžadování osvědčení o odrůdě/ročníku u vín s názvem odrůdy/uvedením ročníku sklizně bez CHOP/CHZO“.

 
 
 

Přílohy