Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vzory etiket podle nových právních předpisů

25. 02. 2020
 

Vzory etiket podle nových právních předpisů

V tomto dokumentu najdete modelové vzory etiket vína, vína s uvedením odrůdy/ročníku, zemského vína, jakostního odrůdového vína a (jakostního) vína s přívlastkem.

Nejedná se o jediný způsob, jakým mohou etikety být označeny (např. způsob uvedení provenience či stáčírny atd.) – podrobné informace o tom, jakým způsobem mají být vína označena povinnými i nepovinnými údaji, najdete v materiálu Označování vín dle nových právních předpisů.
Povinné údaje jsou uvedeny tučně.

Víno (bez CHOP/CHZO) s uvedením odrůdy a ročníku:

 
Víno
červené suché
Cabernet Sauvignon
 
vyrobeno v České republice
 z hroznů sklizených v Maďarsku

2009

Alk.11,5% obj.        č. šarže 7-07          1,5 l

Plněno v:

Petr Novotný, Viniční 6, Vranovice, Česká republika
 
obsahuje oxid siřičitý
 
Upozornění: 
 • Ročník může být uveden za předpokladu, že minim. 85 % hroznů bylo sklizeno v dotyčném roce a současně toto víno bylo certifikováno dle čl. 12 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/274. Certifikát bude uveden v průvodním dokladu dle čl. 11 nařízení Komise (EU) 2018/273.
 • Česká vína bez CHOP/CHZO s označením ročníku navíc musí být vyrobena z hroznů, jejichž výnos nepřekročil 14 tun na 1 ha a musí být vyrobena z odrůd vhodných pro výrobu jakostních vín stanovené oblasti.
 • Odrůda může být uvedena za předpokladu, že minim. 85 % hroznů je z uvedené odrůdy a současně toto víno bylo certifikováno dle čl. 12 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/274. Certifikát bude uveden v průvodním dokladu dle čl. 11 nařízení Komise (EU) 2018/273.
 • U vín bez CHOP/CHZO vůbec nemohou být uvedeny odrůdy, obsahující ve slovním základě část CHOP/CHZO; výčet těchto odrůd je stanoven nařízením Komise (EU) 2019/33 v platném znění, v příloze IV.
 • U vín bez CHOP/CHZO mohou být uvedena synonyma odrůd, která jsou v dané zemi původu vnitrostátními předpisy výslovně povolena. Informativní přehled synonym odrůd v jednotlivých zemích je zveřejněn na stránkách Evropské komise: https://ec.europa.eu/agriculture/wine/lists_en, list 8. 
 • Česká vína bez CHOP/CHZO s označením odrůdy navíc musí být vyrobena z hroznů, jejichž výnos nepřekročil 14 tun na 1 ha, musí být vyrobena z odrůd vhodných pro výrobu jakostních vín stanovené oblasti a nesmí být označena názvy odrůd, které jsou uvedeny v Státní odrůdové knize a dále nesmí být označena souslovím „odrůdové víno“.
 • U vín bez CHOP/CHZO, vyrobených v ČR ze zahraničních hroznů (z EU), nesmí být na etiketě nebo v obchodním označení použit výraz „odrůdové víno“.
 • U vín bez CHOP/CHZO, vinifikovaných v zahraničí a plněných v ČR, může být na etiketě nebo v obchodním označení použit výraz „odrůdové víno“ pouze za předpokladu, že členský stát, ve kterém proběhla vinifikace, rozhodl o použití výrazu „odrůdové víno“.
 • Směsi vín bez CHOP/CHZO z různých zemí EU lahvované v ČR, nenesou označení moštové odrůdy nebo odrůd (čl. 120 odst. 2 písm. c) nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013).
 • Vína bez CHOP/CHZO vyrobená v ČR ze směsi hroznů stejné odrůdy z různých zemí včetně českých hroznů z odrůd uvedených v SOK nebo i z různých odrůd z různých zemí EU včetně českých hroznů z odrůd uvedených v SOK nemohou být označena názvem odrůdy a ani souslovím „odrůdové víno“.
 • Vína bez CHOP/CHZO vyrobená v ČR ze směsi hroznů stejné odrůdy z různých zemí včetně českých hroznů z odrůd neuvedených v SOK nebo i z různých odrůd z různých zemí EU včetně českých hroznů z odrůd neuvedených v SOK mohou být označena názvem odrůdy (s patřičným označením všech zemí původu hroznů i všech odrůd, nemohou však být označena souslovím „odrůdové víno“.

Zemské víno (víno s CHZO):

 
Veltlínské zelené
Moravské zemské víno
vinařská obec Vranovice*
 
bílé suché

2009

Alk.11,5% obj.        č. šarže 7-07          0,75 l

Plněno v:

Petr Novotný, Viniční 6, Vranovice, Česká republika
 
Víno z České republiky
obsahuje oxid siřičitý
 

* Vinařskou obec je možno uvést za předpokladu, že hrozny pochází z vlastních registrovaných vinic.


Jakostní víno odrůdové (víno s CHOP):

 
Veltlínské zelené
jakostní víno odrůdové
suché

2009

vinařská oblast Morava
podoblast mikulovská
vinařská obec Vranovice
viniční trať Kopečky
 

Alk.11,5% obj.          0,75 l

Ev. č. jak. 78K2-06/23        č. šarže 7-07

Plněno v:

Petr Novotný, Viniční 6, Vranovice, Česká republika
 
Víno z České republiky
obsahuje oxid siřičitý
 


(Jakostní) víno s přívlastkem (víno s CHOP):

 
Veltlínské zelené
jakostní víno s přívlastkem
pozdní sběr
suché

2009

vinařská oblast Morava
podoblast mikulovská
vinařská obec Vranovice
viniční trať Kopečky

Alk.11,5% obj.                 0,75 l

Ev. č. jak. 78K2-06/23        č. šarže 7-07         

Plněno v:

Petr Novotný, Viniční 6, Vranovice, Česká republika
 
Víno z České republiky
obsahuje oxid siřičitý