Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Uvádění názvů obcí na etiketách vín

07. 08. 2014
 
Dotaz
Kdy je možné uvádět na etiketě vína označení obce a jakým způsobem smí být obec uváděna?
Postup SZPI
  • Článek 119 odst. 1 písm. e) a f) nařízení (EU) č.1308/2013, v platném znění a články 56 a 57 nařízení (ES) č. 607/2009 (povinné údaje):

Obec tvoří nedělitelnou část povinného označení názvu stáčírny, výrobce (producenta), prodejce nebo dovozce. Musí být tedy uvedena na všech vínech, a to následujícím způsobem:

Název stáčírny – u vín jiných než (jakostní) (aromatická) šumivá
U těchto vín se uvedou slova „stáčírna“ nebo „plněno v…“ plus název stáčírny a adresa stáčírny (údaj o obci a členském státu/třetí zemi).
U vín s CHOP/CHZO lze uvést výrazy odkazující na vinohradnický podnik, jiné než údaj o názvu stáčírny – viz příloha XIII nařízení č. 607/2009 -  pro ČR jsou to výrazy: sklep, vinařský dům, vinařství.
Při plnění za úhradu se uvedou slova „plněno pro…“ nebo „plněno pro…v…“.
Při používání jiných nádob než lahví se uvedou slova „balírna“ a „baleno v…“.
Čl. 56 odst. 6 nařízení č. 607/2009 stanoví, že pokud se název nebo adresa stáčírny skládá z CHOP/CHZO nebo je obsahuje, mohou být na etiketě uvedeny buď písmem, které dosahuje nejvýše poloviční velikosti nápisu použitého pro CHOP/CHZO nebo pro označení druhu výrobku, nebo mohou být vyjádřeny pomocí kódu. Dle § 16 odst. 12 zákona č. 321/2004 Sb. v případě takových výrobků vyráběných na území ČR platí, že název a adresa jsou uváděny pomocí kódu (za splnění podmínek dle § 16 odst. 10 tohoto zákona).

Název výrobce (producenta) nebo prodejce – u šumivých vín, šumivých vín dosycených oxidem uhličitým, jakostních šumivých vín, jakostních aromatických šumivých vín.
U těchto vín se uvedou slova „výrobce“ nebo „vyrobeno v…“ a „prodejce“ nebo „prodáváno“ nebo rovnocenné výrazy plus název a adresa (údaj o obci a členském státu/třetí zemi).
U vín s CHOP/CHZO lze uvést výrazy odkazující na vinohradnický podnik (ad výše).
Pokud se název nebo adresa výrobce/prodejce skládá z CHOP/CHZO nebo je obsahuje, jsou v případě výrobků vyráběných na území ČR v souladu s § 16 odst. 12 zákona č. 321/2004 Sb. uváděny pomocí kódu (opět za splnění podmínek dle § 16 odst. 10 tohoto zákona).

Název dovozce – u dovážených vín
U těchto vín se uvedou slova „dovozce“ nebo „dovezeno“ plus název dovozce a adresa dovozce (údaj o obci a členském státu/třetí zemi).
Pokud se název nebo adresa dovozce skládá z CHOP/CHZO nebo je obsahuje, jsou na území ČR v souladu s § 16 odst. 12 zákona č. 321/2004 Sb. uváděny pomocí kódu (opět za splnění podmínek dle § 16 odst. 10 tohoto zákona).
V souladu s čl. 56 odst. 5 nařízení č. 607/2009 lze údaje o stáčírně, výrobci nebo prodejci, nebo dovozci seskupit, pokud se týkají stejné fyzické nebo právnické osoby.
Jeden z těchto údajů lze nahradit kódem, který se doplní odkazem na dotyčný členský stát. Na etiketě však musí být název a adresa fyzické nebo právnické osoby podílející se na obchodní distribuci jiné než je subjekt uvedený pomocí kódu.
  • Článek 120 odst. 1 písm. g) nařízení (EU) č.1308/2013, v platném znění a článek 67 nařízení (ES) č.607/2009 (nepovinné údaje):

U vín s CHOP/CHZO je možné použít název jiné zeměpisné jednotky, která je menší/větší než základní oblast pro označení CHOP/CHZO.
Pokud se použije název menší zeměpisné jednotky než je základní zeměpisná oblast pro CHOP/CHZO tedy např. obec, musí být minimálně 85% hroznů z této obce, zbývajících 15% hroznů pak z vymezené zeměpisné oblasti pro CHOP/CHZO.