Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Upozornění pro dovozce biopotravin ze třetích zemí – kontrola v kompetenci SZPI od 1.10.2022

20. 09. 2022
 

Na základě přijetí novely zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, která nabývá účinnosti 1. 10. 2022, přechází kompetence k potvrzovávání certifikátů COI (potvrzení o kontrole) na příslušné dozorové orgány – Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, které budou v souladu s věcnou příslušností podle zvláštních právních předpisů provádět kontrolu dovozu produktů ekologického zemědělství ze třetích zemí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848. Celní správa bude nově odpovědná jen za celní řízení.

To pro dovozce představuje změnu v komunikaci s vyřizujícím orgánem, kdy zásilky biopotravin neživočišného původu bude v místech propouštění do volného oběhu kontrolovat SZPI. Až po potvrzení certifikátu COI od SZPI bude moci být podáno celní prohlášení k propuštění zásilky do celního režimu volný oběh.

Praktickou změnou je nová struktura míst propuštění do volného oběhu v systému TRACES. V TRACES takto jsou zaneseny všechny krajské celní úřady, jak tomu bylo doposud, ale z názvu je jasně identifikovatelné, že toto místo propouštění do volného oběhu je v kompetenci SZPI. Konkrétně budou v případě dovozu biopotravin neživočišného původu od 1. 10. 2022 v poli 10 COI využívána tato místa:

Název místa
Město
Adresa
Celní úřad Praha Ruzyně (SZPI, biopotraviny neživočišného původu)
Praha
Aviatická 12/1048
Celní úřad pro Jihomoravský kraj (SZPI, biopotraviny neživočišného původu)
Brno
Koliště 17
Celní úřad pro Jihočeský kraj (SZPI, biopotraviny neživočišného původu)
České Budějovice
Kasárenská 6
Celní úřad pro Karlovarský kraj (SZPI, biopotraviny neživočišného původu)
Karlovy Vary
Dubová 8
Celní úřad pro Královohradecký kraj (SZPI, biopotraviny neživočišného původu)
Hradec Králové
Bohuslava Martinů 1672/8a
Celní úřad pro Liberecký kraj (SZPI, biopotraviny neživočišného původu)
Liberec
České Mládeže 1122
Celní úřad pro Moravskoslezský kraj (SZPI, biopotraviny neživočišného původu)
Ostrava
Náměstí Svatopluka
Čecha 8
Celní úřad pro Olomoucký kraj (SZPI, biopotraviny neživočišného původu)
Olomouc
Blanická 19
Celní úřad pro Pardubický kraj (SZPI, biopotraviny neživočišného původu)
Pardubice
Palackého 2659
Celní úřad pro Plzeňský kraj (SZPI, biopotraviny neživočišného původu)
Plzeň
Antonína Uxy 11
Celní úřad pro Středočeský kraj (SZPI, biopotraviny neživočišného původu)
Praha
Washingtonova 11
Celní úřad pro Zlínský kraj (SZPI, biopotraviny neživočišného původu)
Zlín
Zarámí 4463
Celní úřad pro hlavní město Prahu (SZPI, biopotraviny neživočišného původu)
Praha
Washingtonova 7
Celní úřad pro kraj Vysočinu (SZPI, biopotraviny neživočišného původu)
Jihlava
Střítež u Jihlavy 5
Celní úřad pro Ústecký kraj (SZPI, biopotraviny neživočišného původu)
Ústí nad Labem
Hoření 3540/7a

Jiná než výše uvedená místa nelze od 1. 10. 2022 pro dovoz biopotravin v kompetenci SZPI využít!

Pokud je pole 10 COI špatně vyplněno, můžete ho upravit dle návodu, který je umístěn pod tímto článkem.

Je nutné, aby v TRACES byly k certifikátům COI přiloženy všechny potřebné dokumenty pro kontrolu (např. faktury, přepravní dokumenty apod.). Nepřiložené dokumenty lze přiložit i dodatečně.

Roli „Dovozce ekologické produkce“ v TRACES neschvaluje SZPI – pro schválení je třeba obrátit se na svou kontrolní organizaci.

Budou-li ze zásilky odebírány laboratorní vzorky, zásilka bude po dobu provádění rozborů, případně i po dobu souvisejícího šetření v systému OFIS (Informační systém ekologického zemědělství) stále v režimu dočasného uskladnění a do doby finálního potvrzení certifikátu COI nebude propuštěna na trh.

COI nelze potvrdit v případě, že bude vystaveno později, než zásilka opustí zemi původu! Takové zboží bude moci být propuštěno do volného oběhu pouze jako konvenční!

Tento článek bude průběžně aktualizován a doplňován o manuály, jakmile budou dostupné nové konkrétnější informace. Doporučujeme rovněž sledovat aktuální informace na stránkách Ministerstva zemědělství: https://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/dovozy-bioproduktu/

Aktualizováno: 18. 10. 2022

 

Přílohy