Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

SZPI zjistila pekingské zelí s nadlimitním obsahem pesticidu dimethoat

31. 05. 2019
 

V rámci cílených kontrol cizorodých látek v sortimentu čerstvého ovoce a zeleniny, které Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) provádí v maloobchodní síti, velkoobchodě i v rámci kontrol dovozu, zjistila SZPI nevyhovující šarži potraviny „pekingské zelí“ ve velkoskladu provozovatele Jilemnická obchodní společnost, spol. s r.o., Komenského 70, Jilemnice 51401.

Jednalo se o čerstvé pekingské zelí volně ložené v přepravkách, země původu: Polsko, u které laboratorní rozbor SZPI potvrdil kontaminaci pesticidem dimethoat v množství 0,038 miligramů na kilogram (mg/kg). Příslušný právní předpis stanovuje maximální povolený limit pro přítomnost látky dimethoat na 0,01 mg/kg. Dimethoat je insekticid, který se používá jako ochrana rostlin proti hmyzím škůdcům.

Z uvedených skutečností vyplývá, že provozovatel porušil Nařízení (ES) č. 396/2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech a SZPI zahájí správní řízení o uložení pokuty.

O dalších případech zjištění nadlimitního množství pesticidů v potravinách SZPI informovala v tiskových zprávách.


Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633