Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

SZPI zahájila projekt přeshraniční spolupráce s Polskem

23. 01. 2019
 

loga.jpg

Dne 23. ledna 2019 se v Hradci Králové uskutečnila zahajovací konference k projektu přeshraniční spolupráce Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a polské Inspekce kvality zemědělských a potravinářských výrobků (Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych). Za SZPI jsou do projektu zapojeny inspektoráty v Ústí nad Labem, Hradci Králové a Olomouci, na polské straně pak provinční inspektoráty ve Wroclawi, Katowicích a Opoli.

Cílem projektu je navázání spolupráce, seznámení se s kontrolními postupy projektového partnera a vytvoření sítě osobních kontaktů inspektorů v příhraničních regionech České republiky a Polska v oblasti úřední kontroly potravin. Hlavní náplní projektu budou výměnné pobyty zaměstnanců obou partnerských úřadů.

Stáží se zúčastní více než 30 zástupců SZPI a obdobný počet zástupců polských kontrolních orgánů. Cílovou skupinou jsou především inspektoři. Výměnný pobyt bude zahrnovat návštěvu regionálního inspektorátu či kontrolního orgánu, kde budou představeny aktivity daného úřadu týkající se kontrol potravin, diskutovány aktuální problémy a dále budou následovat návštěvy provozovatelů potravinářských podniků. Tyto společné inspekce jsou důležitým prvkem celého projektu, neboť přímá zkušenost a spolupráce na praktické úrovni vždy přináší nejcennější informace a umožňuje vnést nové pohledy na způsob práce, kterou dozorové orgány vykonávají. Návštěvy provozovatelů budou realizovány v rozsahu kompetencí obou dozorových orgánů, budou navštíveny např. pekárny, výrobci cukrářských výrobků, těstovin, alkoholických nápojů, pivovary, apod.

Vrcholní představitelé obou partnerů se shodli, že budování společné základny pro spolupráci v oblasti kontroly potravin v příhraničním prostoru je pro ně jednou z priorit.

Ministr zemědělství ČR, Miroslav Toman k zahájení akce zdůraznil: „Hlavním cílem projektu přeshraniční spolupráce je zlepšit a zefektivnit ochranu spotřebitele v oblasti jakosti ale i bezpečnosti potravin v obou státech. Věřím, že výměnné pobyty inspektorů povedou k vzájemnému předání toho nejlepšího z kontrolní praxe obou dozorových institucí, maximálně usnadní komunikaci do budoucna a minimalizují množství nevyhovujících potravin, se kterým jsme se bohužel na našem trhu setkávali v minulosti.“

Projekt potrvá necelých šest měsíců. Na jeho konci se uskuteční závěrečná konference, kde budou shrnuty výsledky. Celkový rozpočet projektu činí zhruba 50 tis. EUR, z nichž 85% bude refundováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci je toto již pátý projekt přeshraniční spolupráce, na němž se podílí. Na přelomu roku 2005 a 2006 byly realizovány výměnné stáže ve spolupráci s Rakouskem, v roce 2009 se Slovenskem, v roce 2011 se Svobodným státem Sasko a v roce 2013 se Svobodným státem Bavorsko. Operační programy přeshraniční spolupráce tak SZPI umožňují poznat praktické fungování dozorových orgánů se stejnými či obdobnými kompetencemi v sousedních státech a navazovat s nimi kontakty, které pak mohou být v budoucnu využívány.


Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633