Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce prokázala falšovaný med

22. 04. 2004
 

Na základě opakovaných podnětů spotřebitelů a informací včelařské obce provedla Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) cílenou kontrolu, aby ověřila, zda medy vyráběné konkrétním výrobcem skutečně neodpovídají platným předpisům.

Inspektoři SZPI odebrali v provozovnách velkých prodejních řetězců celkem 7 různých vzorků medů, dodávaných společností JSG FOOD s.r.o., Radobyčice č.p.2, Plzeň. Tyto vzorky byly podrobeny analýzám na prokázání jakosti medů podle platných předpisů a zejména na průkaz falšování medů přídavkem cukrů na bázi kukuřice a cukrové třtiny metodou izotopové analýzy. Laboratorní rozbory byly provedeny v akreditovaných laboratořích, které provozuje Institut für Honig-Analytik Quality Services International GmbH Flughafendamm v Brémách a  částečně také ve  Výzkumném ústavu včelařském v Libčicích nad Vltavou.

Ani jeden ze sedmi odebraných vzorků nevyhověl platným předpisům a šest z těchto vzorků obsahovalo nepovolený přídavek cukru. I když tyto medy nebyly zdravotně závadné, byly falšované. Spotřebitel tak byl klamán a výrobce se na jeho úkor neoprávněně obohatil. Navíc tak došlo k ekonomickému poškození poctivých včelařů, kteří se k falšování neuchylují.

Jak už při jiných podobných zjištěních v minulém období řekl ústřední ředitel SZPI Jakub Šebesta, jsou podobné praktiky nepřijatelné a inspekce je tvrdě trestá. Kontrole medu v obchodní síti budou inspektoři věnovat i nadále zvýšenou pozornost.

Inspekce šarže falšovaného medu, které nebyly dosud vyprodány, zakázala dále uvádět do oběhu a ve správním řízení uloží kontrolovaným osobám pokuty. O výsledku kontroly již informovala Státní veterinární správu, do jejíž kompetence výroba medu patří.

Přehled zjištěných nedostatků je uveden v přiložené tabulce.


Zpracoval: RNDr. Daniela Kolejková - 55344 CSc. - Státní zemědělská a potravinářská inspekce