Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Spuštěno plné ověřování sekvence zpráv

02. 04. 2020
 

SZPI informuje hospodářské subjekty, že dne 1. 4. 2020 bylo spuštěna plánovaná plná validace zpráv v souladu s aktuální verzí 1.4.2 specifikací pro výměnu údajů se sekundárním úložištěm a routerem za účelem zlepšení kvality dat v systému sledovatelnosti. V případě, že budou do sekundárního úložiště zaslány zprávy obsahující chybu ve své struktuře či v řazení po sobě následujících zpráv, bude hospodářskému subjektu zaslána chybová odpověď CHYBA a nikoliv VAROVÁNÍ, jak tomu bylo v předchozím přechodném období. Plné ověřování nebude využito u jedinečných identifikátorů jednotkového i skupinového balení, které byly vygenerovány před 1. 4. 2020 (pro zprávy týkající se dříve vydaných jedinečných identifikátorů budou dále zasílány pouze varovné odpovědi).

Přestože nouzový stav vyhlášený pro celé území ČR kvůli epidemii koronaviru SARS-CoV-2 může být náročnou výzvou rovněž pro činnost v oblasti dovozu, výroby a prodeje tabákových výrobků, nemělo by být touto situací ovlivněno zasílání zpráv do systému sledovatelnosti v souladu s aktuální specifikací. Tato specifikace nezavádí nové povinnosti, pouze v plné míře vyžaduje uplatňování požadavků daných nařízením (EU) 2018/574 použitelného od 20. 5. 2019. Nová verze specifikací 1.4 byla zveřejněna 16. 10. 2019 a od tohoto data měly hospodářské subjekty možnost připravit se na avizovanou plnou validaci zpráv. Sekundární úložiště, router a vydavatel jedinečných identifikátorů STC fungují a je možné s nimi řešit případné nejasnosti. Situace ohledně ověřování zpráv je nadále monitorována a o případných změnách budou hospodářské subjekty informovány.