Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Spotřebitelské dotazy

17. 03. 2015
 

V nedávné době byla publikována studie Asociace spotřebitelů Slovenska, která tvrdí, že výrobky světových potravinářských koncernů nemají ve všech zemí EU stejnou kvalitu. Východní země EU se údajně musejí spokojit s méně kvalitním zbožím, než země západní. Stanovisko SZPI je následující:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje, podle svých zákonem určených kompetencí, zda jsou potraviny vyráběny, skladovány, přepravovány a prodávány v souladu s požadavky právních předpisů, zda jsou bezpečné a vyhovují jakostním požadavkům, pokud je předpisy stanoví.
Jsou-li tedy pro určité druhy potravin stanoveny jakostní parametry, musí je výrobce splňovat. SZPI, jako státní kontrolní úřad, nemůže po provozovateli potravinářského podniku vyžadovat splnění jakostních ukazatelů nad rámec toho, co požadují právní předpisy.
Jinak řečeno: SZPI nemá zákonnou pravomoc k tomu, aby porovnávala složení potravin se stejným obchodním názvem z různých zemí EU, ani aby postihovala provozovatele potravinářských podniků v případě, že by uváděli na náš trh produkty s odlišným složením než v jiných zemích Unie, pokud tyto výrobky vyhovují platným právním předpisům pro bezpečnost, hygienu a jakost potravin.
 
 
 

Přílohy