Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Projekt ČR a Saska „Společně za lepší potraviny“ byl zakončen

27. 06. 2022
 

loga_sasko

Dne 16. června 2022 se v Drážďanech uskutečnilo zakončení projektu přeshraniční spolupráce Státní zemědělské a potravinářské inspekce a saského státního ministerstva pro sociální záležitosti a soudržnost (Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt). Za SZPI se do projektu zapojily inspektoráty v Ústí nad Labem a v Plzni, na saské straně pak inspektoráty z regionů Drážďany, Saské středohoří, Saské Švýcarsko – Východní Krušné hory a Pohořelec.

Cílem projektu bylo navázání spolupráce, seznámení se s kontrolními postupy projektového partnera a vytvoření sítě osobních kontaktů inspektorů v příhraničních regionech České republiky a Saska v oblasti úřední kontroly potravin. Hlavní náplní projektu byly výměnné pobyty zaměstnanců obou partnerských úřadů.

Stáží se zúčastnila dvacítka zástupců SZPI a obdobný počet zástupců saských kontrolních orgánů. Cílovou skupinou byli především inspektoři. Výměnný pobyt sestával z návštěvy regionálního inspektorátu či kontrolního orgánu, kde byly představeny aktivity daného úřadu týkající se kontrol potravin, diskutovány aktuální problémy a vybraná témata a dále následovaly návštěvy provozovatelů potravinářských podniků. Tyto společné inspekce byly důležitým prvkem celého projektu, neboť přímá zkušenost a spolupráce na praktické úrovni vždy přináší nejcennější informace a umožňuje nahlédnout na práci, kterou dozorové orgány vykonávají, jinou optikou. Návštěvy provozovatelů byly realizovány v rozsahu kompetencí obou dozorových orgánů a tentokrát se zaměřily především na provozovny veřejného stravování.

Inspektoři obou zemí se tak mohli během výměnných pobytů detailně seznámit s odlišnostmi v jejich každodenní práci v celé řadě oblastí. Mezi nejvýraznější patří rozdíly v organizační struktuře úřadů, v jejich kompetencích a roli laboratoří. Odlišné jsou také administrativní procedury, způsob ukládání opatření a pokut při zjištění nedostatků nebo v přístupu ke kontrolám e-commerce či výkladu právních předpisů. Jedním z nejužitečnějších výsledků projektu je vytvoření sítě osobních kontaktů, která je dobrým základem pro případnou spolupráci a výměnu informací a znalostí mezi inspektory obou zemí v budoucím období.

Za saskou stranu pronesl krátký projev na dálku tajemník saského ministerstva Sebastian Vogel. Vrcholní představitelé obou partnerů se shodli, že budování společné základy pro spolupráci v oblasti kontroly potravin v příhraničním prostoru je pro ně jednou z priorit. „Příležitost vidět práci německých kolegů a navštívit některé saské provozovatele považuji za velký přínos projektu, neboť možnost porovnání přináší jiný pohled na naši práci a vede k úvahám, zda k některým pracovním postupům nepřistupovat jiným, možná lepším způsobem. Vzájemná inspirace může posunout obě spolupracující strany kupředu,“ řekl ústřední ředitel SZPI Martin Klanica. Během zakončení v Drážďanech byly shrnuty výsledky projektu a nastíněny možnosti budoucí spolupráce.

Projekt trval necelé čtyři měsíce a jeho celkový rozpočet projektu činí zhruba 55 tis. EUR, z nichž 85 % bude refundováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci je toto již druhý projekt realizovaný společně se Saskem a šestý projekt přeshraniční spolupráce, na němž se podílela. Na přelomu roku 2005 a 2006 byly realizovány výměnné stáže ve spolupráci s Rakouskem, v roce 2009 se Slovenskem, v roce 2011 se Svobodným státem Sasko, v roce 2013 se Svobodným státem Bavorsko a v roce 2019 s Polskem, pokaždé za zapojení inspektorátů v blízkosti daného přeshraničního souseda. Operační programy přeshraniční spolupráce tak SZPI umožňují poznat praktické fungování dozorových orgánů se stejnými či obdobnými kompetencemi v sousedních státech a navazovat s nimi kontakty, které pak mohou být v budoucnu využívány.

 

Zpracovala: Světlana Bicková, vedoucí projektu

27. června 2022