Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Přehled požadavků na šumivá vína

09. 04. 2021
 

Rozdílová tabulka

 

Šumivé víno

(nařízení 1308/2013 – bod 4 přílohy VII)

Jakostní šumivé víno

(nařízení 1308/2013 – bod 5 přílohy VII)

Definice druhu produktu

Příloha VII (EU) nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013

Původ CO2

CO2 z prvotního nebo druhotného alk. kvašení

(vinných hroznů, hroznového moštu nebo vína)

CO2 z prvotního nebo druhotného alk. kvašení

(vinných hroznů, hroznového moštu nebo vína)

Přetlak v láhvi

minimálně 3 Bar

minimálně 3,5 Bar

Celkový obsah alkoholu kupáže

minimálně 8,5 % obj.

minimálně 9 % obj.

Skutečný obsah alkoholu konečného produktu

s CHOP

-

 

bez CHOP

min. 9,5 % obj.

s / bez CHOP

min. 10 % obj.

Obchodní úprava

Kapitola IV nařízení Komise (EU) 2019/33 (vybraná problematická ustanovení)

Provenience

(název členského státu nebo třetí země)

s CHOP

vyrobeno v …“ nebo „výrobek z …“ nebo rovnocenný výraz

(původ hroznů)

 

bez CHOP

vyrobeno v …“ nebo rovnocenný výraz

(původ hroznů nebo místo sekundární fermentace)

s CHOP

vyrobeno v …“ nebo „sekt z …“ nebo „výrobek z …“ nebo rovnocenný výraz

(původ hroznů)

 

bez CHOP

vyrobeno v…“ nebo rovnocenný výraz

(původ hroznů nebo místo sekundární fermentace)

Zvláštní pravidla

Nelze použít výraz SEKT.

Lze použít výraz SEKT.

 

Při použití výrazu „SEKTlze slovajakostní šumivé víno“ vynechat.

Výrazy odkazující na výrobní metody

s CHOP

Kvašeno v láhvi

Kvašeno v lahvi tradiční metodou“ aj.[1]

 

bez CHOP

Nelze použít

s CHOP

Crémant

 

bez CHOP

Kvašeno v láhvi

Kvašeno v lahvi tradiční metodou“ aj.[2]

Povolené enologické postupy a omezení

Příloha II nařízení Komise (EU) 2019/934

Tirážní likér

s CHOP

sacharóza, zahuštěný mošt, rektifikovaný koncentrát

 

bez CHOP

hroznový mošt,  ČZHM, zahuštěný mošt, rektifikovaný koncentrát, sacharóza a víno

s CHOP

hroznový mošt, ČZHM, víno

 

bez CHOP

sacharóza, zahuštěný mošt, rektifikovaný koncentrát, mošt nebo ČZHM nebo víno

Expediční likér

s / bez CHOP

sacharóza, hroznový mošt,  ČZHM, zahuštěný mošt, rektifikovaný koncentrát, víno nebo jejich směs

s / bez CHOP

sacharóza, hroznový mošt,  ČZHM, zahuštěný mošt, rektifikovaný koncentrát, víno nebo jejich směs

Doba výrobního procesu včetně zrání

s / bez CHOP

-

s / bez CHOP

 

6 měsíců (uzavřený tank)

9 měsíců (v láhvi)

Kvašení + ležení na kalech

s CHOP

90 dnů

30 dnů (nádoba s míchacím zařízením)

 

bez CHOP

-

s / bez CHOP

90 dnů

30 dnů (nádoba s míchacím zařízením)

Obohacování kupáže / jednotlivých složek

Kupáž:

zakázáno

 

Jednotlivé složky:

dle nařízení (EU) č. 1308/2013

Kupáž:

zakázáno

 

Jednotlivé složky:

dle nařízení (EU) č. 1308/2013

Slazení kupáže / jednotlivých složek

zakázáno

zakázáno

Rozdělení produktů (šumivých vín) dle § 20 zákona č. 321/2004 Sb., zatřídění a označování

Zatřídění Inspekcí[3]

s CHOP

Ne

 

bez CHOP

Ne

JŠV stanovené oblasti / sekt s. o. / pěstitelský sekt

Ano

 

s/bez CHOP / sekt s/bez CHOP

Ne

Výroba (vinifikace) produktu mimo oblast (původ hroznů)

s CHOP

Ne

 

bez CHOP

Ano

s CHOP / sekt s CHOP / pěstitelský sekt

Ne

 

bez CHOP / sekt bez CHOP

Ano

 

 


[1] dále „tradiční způsob“ nebo „klasická metoda“ nebo „klasická tradiční metoda

[2] dále „tradiční způsob“ nebo „klasická metoda“ nebo „klasická tradiční metoda

[3] evidenční číslo jakosti není na etiketě výrobku vyžadováno