Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Přehled požadavků na šumivá vína

09. 04. 2021
 

Požadavky na šumivé víno dle zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a dle specifikací CHOP (Morava, Čechy)

1) Šumivé víno (druh výrobku: šumivé víno a jakostní šumivé víno) se vyrábí způsobem a v druzích stanovených předpisy Evropské unie a zákonem č. 321/2004 Sb., stejně tak i označuje (ustanovení § 20 odst. 1 daného zákona).

 • Dle specifikace (CHOP Morava, Čechy; podkap. 3.4) je možné vyrobit šumivé víno s CHOP, přičemž vína vyrobená pro kupáž mají jakost (jakostních vín nebo jakostních vín s přívlastkem).
 • Současně lze šumivé víno s CHOP Morava vyrábět metodou „kvašeno v láhvi“. Pravidla výroby pro tuto metodu jsou popsána ve specifikaci.

2) Šumivé víno (druh výrobku: jakostní šumivé víno) lze označit názvem „jakostní šumivé víno“ nebo názvem „sekt“ a takto označené uvádět do oběhu (ustanovení § 20 odst. 2 daného zákona), jestliže:

Produkt bez CHOP:

 • splňuje požadavky předpisů Evropské unie (viz kap. výše);
 • splňuje požadavky na jakost stanovené vyhláškou č. 88/2017 Sb.

Produkt s CHOP:

 • splňuje požadavky předpisů Evropské unie (viz kap. výše);
 • splňuje požadavky na jakost stanovené vyhláškou č. 88/2017 Sb.
 • Etiketa těchto výrobků může obsahovat název vinařské oblasti, v níž bylo toto víno vyrobeno, jestliže hrozny, ze kterých bylo víno vyrobeno, pocházejí výlučně z výše stanovené vinařské oblasti (ustanovení § 20 odst. 7 daného zákona).
 • Etiketa dále může obsahovat (ustanovení § 20 odst. 9 daného zákona):
  • název vinařské podoblasti, jestliže vinné hrozny pro kupáž pochází nejméně z 85 % z této oblasti;
  • název odrůdy, jestliže produkt (vyjma produktu obsaženého v tirážním nebo expedičním likéru), byl nejméně z 85 % získán z hroznů dané odrůdy, a jestliže je daná odrůda pro tento druh produktu rozhodující;
  • název nejvýše 3 odrůd, jestliže hrozny, z nichž byl získán produkt (vyjma produktu obsaženého- v tirážním nebo expedičním likéru), pocházejí výlučně z těchto odrůd, a jestliže směs těchto odrůd je pro tento druh produktu rozhodující.
 • Dle specifikace (CHOP Morava, Čechy; podkap. 3.5) je možné vyrobit jakostní šumivé víno s CHOP, přičemž k výrobě šumivého vína se využívají hrozny odpovídající kvalitě jakostního vína (jakostních vín).

! Dle čl. 93 odst. 1 písm. a) bod iii) nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013 musí výroba probíhat v dané zeměpisné oblasti.

! Odchylně od výše uvedené věty a pod podmínkou, že to umožňuje specifikace výrobku, může být výrobek vinifikován na šumivé víno s CHOP mimo oblast nacházející se v bezprostřední blízkosti dané vymezené oblasti, pokud se tento postup používal přede dnem 1. března 1986 (čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2019/33).

! Jelikož specifikace CHOP Morava i CHOP Čechy neumožňuje výrobu produktu s CHOP mimo danou oblast, není možné provádět nebo si nechat provést sekundární kvašení (vinifikaci) mimo danou oblast.

3) Šumivé víno (druh výrobku: jakostní šumivé víno s CHOP, resp. sekt s CHOP) lze označit názvem „jakostní šumivé víno stanovené oblasti“ nebo názvem „sekt stanovené oblasti“ a takto označené uvádět do oběhu (ustanovení § 20 odst. 3 daného zákona), jestliže:

Pouze produkt s CHOP:

 • k výrobě kupáže byly užity hrozny, sklizené na registrovaných vinicích (dané oblasti), které byly sklizeny ve stejné oblasti;
 • výroba vína použitého pro k výrobě jakostního šumivého vína s CHOP proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny;
 • nebyl překročen hektarový výnos dle § 6 odst. 2 zákona č. 321/2004 Sb.;
 • víno splňuje požadavky na jakost stanovené ve vyhlášce č. 88/2017 Sb.;
 • víno bylo zatříděno Inspekcí jako „jakostní šumivé víno stanovené oblasti“;
 • víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie.
 • Etiketa těchto výrobků obsahuje název stanovené pěstitelské oblasti.
 • Etiketa dále může obsahovat (ustanovení § 20 odst. 9 daného zákona):
  • název vinařské podoblasti, jestliže vinné hrozny pro kupáž pochází nejméně z 85 % z této oblasti;
  • název odrůdy, jestliže produkt (vyjma produktu obsaženého v tirážním nebo expedičním likéru), byl nejméně z 85 % získán z hroznů dané odrůdy, a jestliže je daná odrůda pro tento druh produktu rozhodující;
  • název nejvýše 3 odrůd, jestliže hrozny, z nichž byl získán produkt (vyjma produktu obsaženého v tirážním nebo expedičním likéru), pocházejí výlučně z těchto odrůd, a jestliže směs těchto odrůd je pro tento druh produktu rozhodující.
 • Dle databáze E-Bacchus je „jakostní šumivé víno stanovené oblasti“ tradiční výraz pojící se s CHOP (Morava, Čechy – viz specifikace CHOP Morava, Čechy, podkap. 7.5.).

! Dle čl. 93 odst. 1 písm. a) bod iii) nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013 musí výroba probíhat v dané zeměpisné oblasti.

! Odchylně od výše uvedené věty a pod podmínkou, že to umožňuje specifikace výrobku, může být výrobek vinifikován na šumivé víno s CHOP mimo oblast nacházející se v bezprostřední blízkosti dané vymezené oblasti, pokud se tento postup používal přede dnem 1. března 1986 (čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2019/33).

! Jelikož specifikace CHOP Morava i CHOP Čechy neumožňuje výrobu mimo danou oblast, není možné provádět nebo si nechat provést sekundární kvašení (vinifikaci) mimo danou oblast.

4) Jakostní šumivé víno dle bodu 2) se současně může označit názvem „Pěstitelský sekt“ a takto označené uvádět do oběhu (ustanovení § 20 odst. 4 daného zákona), jestliže:

Pouze produkt s CHOP:

 • víno bylo zatříděno Inspekcí jako „Pěstitelský sekt“;
 • víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie (pro jakostní šumivé víno stanovené) oblasti, dále pak:
  • musí být získán z hroznů sklizených ve stejném vinařském podniku, ve kterém výrobce provedl vinifikaci hroznů určených pro výrobu jakostních šumivých vín s. o. (totéž se vztahuje i na seskupení producentů);
  • musí být uváděn na trh výrobcem uvedeným výše a musí být nabízen s etiketou označující vinařský podnik, odrůdu a ročník.
 • Etiketa těchto výrobků obsahuje název stanovené pěstitelské oblasti.
 • Etiketa dále může obsahovat (ustanovení § 20 odst. 9 daného zákona):
  • název vinařské podoblasti, jestliže vinné hrozny pro kupáž pochází nejméně z 85 % z této oblasti;
  • název odrůdy, jestliže produkt (vyjma produktu obsaženého v tirážním nebo expedičním likéru) byl nejméně z 85 % získán z hroznů dané odrůdy, a jestliže je daná odrůda pro tento druh produktu rozhodující;
  • název nejvýše 3 odrůd, jestliže hrozny, z nichž byl získán produkt (vyjma produktu obsaženého v tirážním nebo expedičním likéru), pocházejí výlučně z těchto odrůd, a jestliže směs těchto odrůd je pro tento druh produktu rozhodující.
 • Etiketa může dále obsahovat název vinařské obce nebo viniční tratě, jestliže hrozny užité k výrobě kupáže pocházejí nejméně z 85 % z této obce nebo tratě (ustanovení § 20 odst. 10 daného zákona).
 • Dle databáze E-Bacchus je „Pěstitelský sekt“ tradiční výraz pojící se s CHOP (Morava, Čechy – viz specifikace CHOP Morava, Čechy, podkap. 7.8.).

! Výroba tohoto šumivého vína se musí uskutečnit přímo u pěstitele révy vinné, jehož hrozny byly využité pro výrobu tohoto šumivého vína.

5) Šumivé víno (druh výrobku: jakostní aromatické šumivé víno) lze označit názvem „aromatické jakostní šumivé víno“ a takto označené uvádět do oběhu (ustanovení § 20 odst. 5 daného zákona), jestliže:

Produkt bez CHOP:

 • při jeho výrobě bylo užito pouze prvotního kvašení kupáže z odrůd uvedených v předpise Evropské unie (viz Dodatek přílohy II nařízení Komise (EU) 2019/33);
 • splňuje požadavky předpisů Evropské unie;
 • splňuje požadavky na jakost stanovené vyhláškou č. 88/2017 Sb.

Produkt s CHOP:

 • při jeho výrobě bylo užito pouze prvotního kvašení kupáže (jakostních vín nebo jakostních vín s přívlastkem) z odrůd uvedených v předpise Evropské unie (viz Dodatek přílohy II nařízení Komise (EU) 2019/33);
 • splňuje požadavky předpisů Evropské unie;
 • splňuje požadavky na jakost stanovené vyhláškou č. 88/2017 Sb.
 • Etiketa těchto výrobků může obsahovat název vinařské oblasti, v niž bylo toto víno vyrobeno, jestliže hrozny, ze kterých bylo víno vyrobeno, pocházejí výlučně z výše stanovené vinařské oblasti (ustanovení § 20 odst. 7 daného zákona).
 • Etiketa dále může obsahovat (ustanovení § 20 odst. 9 daného zákona):
  • název vinařské podoblasti, jestliže vinné hrozny pro kupáž pochází nejméně z 85 % z této oblasti;
  • název odrůdy, jestliže produkt (vyjma produktu obsaženého v tirážním nebo expedičním likéru) byl nejméně z 85 % získán z hroznů dané odrůdy, a jestliže je daná odrůda pro tento druh produktu rozhodující;
  • název nejvýše 3 odrůd, jestliže hrozny, z nichž byl získán produkt (vyjma produktu obsaženého v tirážním nebo expedičním likéru), pocházejí výlučně z těchto odrůd, a jestliže směs těchto odrůd je pro tento druh produktu rozhodující.

! Výroba (prvotní kvašení) tohoto šumivého vína se musí uskutečnit v dané oblasti, v níž byly hrozny sklizeny a použity pro výrobu tohoto šumivého vína.

6) Šumivé víno (druh výrobku: jakostní aromatické šumivé víno s CHOP, resp. aromatický sekt s CHOP) lze označit názvem „aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti“ nebo názvem „aromatický sekt stanovené oblasti“ a takto označené uvádět do oběhu (ustanovení § 20 odst. 6 daného zákona), jestliže:

Pouze produkt s CHOP:

 • k výrobě kupáže bylo užito víno z hroznů (jakostních vín nebo jakostních vín s přívlastkem), sklizených na registrovaných vinicích (dané oblasti), které byly sklizeny ve stejné oblasti;
 • výroba vína použitého k výrobě aromatického jakostního šumivého vína s CHOP proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny;
 • nebyl překročen hektarový výnos dle § 6 odst. 2 zákona č. 321/2004 Sb.;
 • při jeho výrobě bylo užito pouze prvotního kvašení kupáže z odrůd uvedených v předpise Evropské unie (viz Dodatek přílohy II nařízení Komise (EU) 2019/33);
 • víno splňuje požadavky na jakost stanovené ve vyhlášce č. 88/2017 Sb.;
 • víno bylo zatříděno Inspekcí jako „aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti“;
 • víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie.
 • Etiketa těchto výrobků obsahuje název stanovené pěstitelské oblasti.
 • Etiketa dále může obsahovat (ustanovení § 20 odst. 9 daného zákona):
  • název vinařské podoblasti, jestliže vinné hrozny pro kupáž pochází nejméně z 85 % z této oblasti;
  • název odrůdy, jestliže produkt (vyjma produktu obsaženého v tirážním nebo expedičním likéru) byl nejméně z 85 % získán z hroznů dané odrůdy, a jestliže je daná odrůda pro tento druh produktu rozhodující;
  • název nejvýše 3 odrůd, jestliže hrozny, z nichž byl získán produkt (vyjma produktu obsaženého v tirážním nebo expedičním likéru), pocházejí výlučně z těchto odrůd, a jestliže směs těchto odrůd je pro tento druh produktu rozhodující.

! Výroba (prvotní kvašení) tohoto šumivého vína se musí uskutečnit v dané oblasti, v níž byly hrozny sklizeny a použity pro výrobu tohoto šumivého vína.