Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Potravinářská inspekce zveřejňuje zprávu o činnosti za rok 2020

30. 04. 2021
 

Potravinářská inspekce v roce 2020 zohlednila mimořádné okolnosti související s nouzovým stavem a pandemickou situací a modifikovala zaměření své kontrolní činnosti. Kromě zajištění bezpečnosti a jakosti potravin na tuzemském trhu bylo nezbytné přizpůsobit kontroly i potřebě nenarušit plynulé zásobování obyvatelstva potravinami. Výrazněji, než v minulých letech se inspektoři zaměřili na kontrolu internetové formy prodeje vzhledem ke skokovému nárůstu obratů e-shopů s potravinami, ale i prodeje potravin přes sociální sítě, online bazary apod.

SZPI uskutečnila v roce 2020 celkem 56 781 vstupů do provozoven potravinářských podniků, provozoven společného stravování, celních skladů a internetových obchodů.

Z tohoto počtu inspektoři SZPI vykonali 40 170 kontrolních vstupů do provozoven maloobchodního prodeje, 8 682 vstupů do provozoven společného stravování, 9 601 vstupů ve výrobě potravin, 2 160 kontrol ve velkoskladech, 1 424 v prvovýrobě, 1 592 v ostatních místech, např. při přepravě, v celních skladech apod.

V loňském roce SZPI kontrolou zjistila celkem 2 874 nevyhovujících šarží potravin a ostatních výrobků. Nejvíce nevyhovujících šarží inspektoři odebrali v maloobchodní síti, a to celkem 2 503.

Potravinářská inspekce registrovala ke konci r. 2020 celkem 4 179 provozovatelů nabízejících potraviny prostřednictvím internetu a v loňském roce inspektoři SZPI provedli celkem 1 054 kontrol přímo zaměřených na internetový prodej potravin v 806 provozovnách. Kontroly SZPI se v rostoucí míře zaměřují i na kontrolu potravin nabízených či propagovaných na sociálních sítích jako je například Facebook, Twitter a prostřednictvím online bazarů. Nejčastěji kontrolovanou komoditu představovaly doplňky stravy. V návaznosti na pandemii onemocnění COVID-19 se SZPI zaměřila mj. na klamavé nabídky doplňků stravy odkazující na údajné preventivní a léčebné účinky proti tomuto onemocnění. Na základě proaktivního vyhledávání zjistili inspektoři SZPI celkem 87 klamavých nabídek doplňků stravy.

Nejproblematičtějším typem provozoven, stejně jako v předchozích letech, byl segment společného stravování. Inspekce provedla v restauracích, bistrech, pivnicích, barech, cukrárnách a dalších typech provozoven společného stravování celkem 8 682 kontrol a zjistila zde 1 995 pochybení, porušení právních předpisů inspektoři konstatovali téměř u každé 4 kontroly v segmentu. Při kontrolách zaměřených specificky na dodržování hygienických předpisů nevyhovělo 30 % kontrolovaných provozoven (1 697 případů nedodržení správné hygienické praxe). K okamžitému uzavření provozovny společného stravování při kontrole došlo v celkem 22 případech.

V roce 2020 bylo pravomocně skončeno 2 436 správních řízení vedených s provozovateli potravinářských podniků, v nichž byly uloženy pokuty v celkové výši 96 597 500 Kč.

Zpráva o činnosti za r. 2020 je k dispozici na webu SZPI.


Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633