Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Potravinářská inspekce varuje prodejce burčáku – zajistěte si spolehlivého dodavatele!

07. 08. 2006
 
demijon.jpg Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zahájí v těchto dnech kontrolu burčáku. Zaměří se především na odhalování falšování tohoto nápoje tzv. exogenní vodou. Stejně jako víno ani burčák se nesmí zmnožovat – laicky řečeno „křtít“ vodou. Pokud je do něj přidaná voda, SZPI to považuje za klamání spotřebitele a falšování tohoto nápoje.

SZPI letos poprvé využije k analýzám vzorků vlastní unikátní laboratorní zařízení, které pracuje na principu nukleární magnetické rezonance (SNIF-NMR a IRMS - Site-specific Natural Isotope Fractionation Nuclear Magnetic Resonance and Isotope Ratio Mass Spectroscopy) a které inspekce veřejnosti poprvé představila letos v průběhu veletrhu Salima 2006.

Inspektoři SZPI se letos zaměří na kontrolu prodejců burčáku. Kromě odběru vzorků pro laboratorní analýzy budou kontrolovat také jeho správné označování a hygienické podmínky prodeje. Inspekce proto prodejce upozorňuje, aby si zajistili odběr burčáku od důvěryhodných dodavatelů, protože případné sankce bude SZPI ukládat přímo prodejcům. Podle vinařského zákona (Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství) je za produkt, tedy i burčák, zodpovědný ten, kdo ho uvádí do oběhu, v tomto případě prodávající. 

Burčák (částečně zkvašený hroznový mošt) je definován jako produkt získaný kvašením hroznového moštu se skutečným obsahem alkoholu vyšším než 1% a nižším než 3/5 celkového obsahu alkoholu.Není možné jej vyrábět z jiného druhu ovoce než z hroznů vinné révy a je zakázáno do něj přidávat vodu.

hrozen2.jpg Od roku 2004 došlo k některým změnám právních předpisů, které se týkají uvádění tohoto specifického nápoje do oběhu. Je to především jeho označení. Předpisy ES sice znají a definují pojem „částečně zkvašený hroznový mošt“, neznají však pojem „burčák“, který je součástí výhradně českých právních předpisů, obdobou je např. sturm v rakouských předpisech. Pro naše podnikatele a spotřebitele z toho plyne, že jako „burčák“ je možné označovat pouze nápoj, který byl vyroben výhradně z tuzemských hroznů. Byly–li pro jeho výrobu použity hrozny z dovozu, pak je povoleno označení „částečně zkvašený hroznový mošt“. Pro zajímavost – dovážet hrozny do EU z třetích zemí pro výrobu vína (a burčáku) je zcela zakázáno.

Spotřebitel má právo znát výrobce nabízeného moku. Tento povinný údaj je důležitý i pro tzv. vysledovatelnost původu nabízeného výrobku. Proto musí být výrobce uveden na každém stánku nebo jiném prodejním místě. Inspekce v předchozích letech zaznamenala několik pokusů o falšování tohoto údaje, kdy prodejci uváděli neexistující firmy včetně fiktivních identifikačních čísel. Všechny tyto pokusy skončily uložením citelné pokuty. Podle zákona o víně je možné burčák (částečně zkvašený hroznový mošt) nabízet k prodeji od 1.srpna do 30. listopadu.

Spotřebitel-laik jen velmi těžko pozná, jestli u stánku „výhodně“ nakoupený nápoj je nebo není burčák. Inspekce proto doporučuje kupovat burčák pokud možno přímo u výrobců nebo ve vinotékách.

Výsledky kontrol burčáku z minulých let i informace o zařízení SNIF-NMR a IRMS jsou publikovány na webových stránkách inspekcewww.szpi.gov.cz v odkazu Tiskové zprávy.


Zpracoval: RNDr. Daniela Kolejková - 55344 CSc. - Státní zemědělská a potravinářská inspekce