Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Označování vín, vinifikovaných v zahraničí a plněných v ČR, údajem o provenienci

30. 07. 2020
 

Vznik stanoviska: 28. 5. 2010

Pojem výroba (ve vymezené zeměpisné oblasti) je pro účel označování vín s CHOP/CHZO definován v čl. 93 odst. 4 nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013, ve znění pozdějších předpisů, jako:

veškeré dotyčné činnosti od sklizně hroznů po dokončení procesů vinifikace s výjimkou případných následných procesů.

Pojem výroba pro účel označování vín bez CHOP/CHZO v předpisech Evropské unie a ani v zákoně č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, definován není.

SZPI bude pro účel uvedení údaje o provenienci v případě vín s CHOP/CHZO i vín bez CHOP/CHZO:

  • u nichž byla vinifikace ukončena v jiném členském státu nebo třetí zemi (tj. vína po prvním stočení), a
  • která byla v ČR ošetřena těmito následnými procesy: čiření, filtrace, stabilizace, a
  • která byla poté v ČR plněna do obalu určeného spotřebiteli, popřípadě prodejci,

považovat za příslušný členský stát nebo třetí zemi ten stát, v němž byla ukončena vinifikace.

V případě, že v ČR dochází ke scelování vín z různých zemí Evropské unie (tedy i českých / moravských vín s víny z jiných členských států Evropské unie), bude údaj o provenienci v souladu s čl. 45 odst. 1 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 vypadat následovně:

víno z Evropské unie“ nebo „směs vín z různých zemí Evropské unie, nebo rovnocenný výraz.

Pozn.: Pokud však dojde ke scelení vín z různých států Evropské unie, tak vzniklé víno nesmí nést označení moštové odrůdy[1], ledaže by se dotyčné členské státy dohodly jinak a zajistily proveditelnost příslušných certifikačních, schvalovacích a ověřovacích postupů.


Pozn.: Aktualizované stanovisko z roku 2011

[1] dle ustanovení článku 120 odst. 2 písm. c) nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013