Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Stanovisko MZe (SZPI a SVS) ve věci označování rostlinných potravin názvy živočišných produktů ke dni 1. 2. 2023

24. 01. 2023
 

Revidováno ke dni 1.7.2023

Části tohoto stanoviska, které se vztahují k označením využívajícím slova „alternativa“ určitého výrobku nebo „alternativa k“ určitému výrobku např. „alternativa mléčného výrobku“, „alternativa mléka“, „alternativa k sýru“, apod. nebudou aplikovány do skončení probíhajícího soudního řízení ohledně možnosti použití těchto výrazů.

 

1. Označení „alternativa mléčného výrobku“, apod.

Označení mléko a označení užívaná pro mléčné výrobky, jako jsou smetana, máslo, jogurt, kefír, syrovátka a další, jsou vyhrazena podle nařízení (EU) č. 1308/2013 pouze pro mléčné výrobky. Z tohoto důvodu lze označení jako např. „nemléko“, „nejogurt“, „veganská smetana“, „vegetariánské máslo“, „alternativa mléka“, „imitace podmáslí“, „napodobenina jogurtu“, „analog sýra“, „rostlinný analog kumysu“, apod. u rostlinných výrobků neobsahujících mléko považovat za porušení čl. 78 a přílohy VII části III nařízení (EU) č. 1308/2013.

 

2. Označení „alternativa sýru Cheddar plátky“, „Ajdam“, „Čedar – 100% rostlinná alternativa k sýrům“, apod.

Označení užívaná u některých mléčných výrobků, jako jsou např. Cheddar, Mozzarella, Gouda, apod. požívají z větší části ochranu formou duševního vlastnictví a také jsou definovány v mezinárodně uznávaných normách Codexu Alimentarius. Jedná se o názvy skutečně používané pro mléčné výrobky ve smyslu článku 17 nařízení (EU) č. 1169/2011. V případě užití zmíněných pojmů u rostlinných výrobků neobsahujících mléko lze takové počínání považovat za porušení přílohy VII části III nařízení (EU) č. 1308/2013.

 

3. Označení „nemed“, „bezmedovník“, „rostlinná alternativa medu“, apod.

Označení „med“ je vymezeno vyhláškou č. 76/2003 Sb. pro potravinu přírodního sacharidového charakteru získanou činností včel (Apis mellifera). Z tohoto důvodu lze označení jako např. „nemed“, „bezmedovník“, „rostlinná alternativa medu“, „nemedový sirup“, „pampeliškový med (pokud se nejedná o jednodruhový nektarový pampeliškový med), apod. u rostlinných výrobků neobsahujících med považovat za porušení čl. 7 nařízení (EU) č. 1169/2011 ohledně povahy, vlastností a složení potraviny.

 

4. Označení „netuňák“, apod.

Označení „tuňák“ je vymezeno podle nařízení Rady (EHS) č. 1536/92 pro ryby rodu Thunnus. Z tohoto důvodu lze označení rostlinných výrobků neobsahujících části těla tuňáka jako např. „netuňák“, „netuňáková pomazánka“, „rostlinná alternativa k tuňákové pomazánce“, „hrachový tuňák“, apod. považovat za porušení čl. 7 nařízení (EU) č. 1169/2011 ohledně povahy, vlastností a složení potraviny.

 

5. Označení „nevejce“, „vegetariánská vejce“, apod.

Označení „vejce“ je vymezeno pouze pro vejce slepice kura domácího nařízením Komise (ES) č. 589/2008, nařízením (EU) č. 1308/2013 a vyhláškou č. 69/2016 Sb. Z tohoto důvodu lze označení jako např. „nevejce“, „vegetariánská vejce“, „rostlinná vejce“, „nevaječná pomazánka“, apod., u rostlinných výrobků neobsahujících vejce považovat za porušení čl. 7 nařízení (EU) č. 1169/2011 ohledně povahy, vlastností a složení potraviny.

 

Cílem tohoto stanoviska je umožnit dotčeným provozovatelům potravinářského podniku snazší orientaci při aplikaci příslušných právních předpisů.

V praxi, při kontrolách dozorovými orgány bude vždy brána v úvahu kromě samotné textace i celková prezentace potraviny spotřebiteli včetně grafik, obrázků a dalšího zobrazení.

Toto stanovisko MZe (SZPI a SVS) je pouze informativního charakteru. Závazný výklad právních předpisů při jejich aplikaci na konkrétní případ mohou provádět pouze nezávislé soudy. Jakýkoli jiný výklad právního předpisu má pouze informativní význam a není právně relevantní.