Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Používání označení zdroje a jiných zeměpisných názvů na etiketě balených pitných vod

23. 12. 2019
 
Dotaz:
Může výrobce balené pitné vody, který k výrobě používá schválený zdroj vody, pokud tato voda splní požadavky na balenou pitnou vodu, uvést na etiketě označení „balená pitná voda“ a zároveň lokalitu, název tohoto zdroje a chemické složení vody, aniž by docházelo ke klamání spotřebitele, tj. k možné záměně s vodou přírodní minerální nebo pramenitou?
Stanovisko:
Výrobce může vyrábět balenou pitnou vodu ze schváleného zdroje vody a uvádět ji na trh jako vodu pitnou, pokud splní mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické požadavky na pitnou vodu dle přílohy 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dle § 9 odst. 4 vyhlášky č. 275/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, „na obalu určeném pro spotřebitele a při jakémkoliv způsobu nabízení k prodeji balené pitné vody, nelze použít označení, chráněné názvy, ochranné známky, obchodní značky, vyobrazení nebo jiné značky ve formě symbolů či v jiné formě, které by mohly naznačovat vlastnost, kterou tato voda nemá, a způsobit tak záměnu s přírodní minerální vodou, kojeneckou či pramenitou vodou, zejména pokud jde o označení „minerálka, „voda minerální, pramenitá, přírodní“ nebo o zeměpisné názvy.“
Lze rozlišit následující situace:
  • Balená pitná voda je označována atributy, které se běžně vztahují k přírodní minerální či pramenité vodě (symbol vřídla, lokalita, kde se využívá zdroj vody, údaje o chemickém složení aj.)

Balená pitná voda je označována atributy, které se běžně vztahují k přírodní minerální či pramenité vodě (symbol vřídla, lokalita, kde se využívá zdroj vody, údaje o chemickém složení aj.)

Jedná se o případy, kdy jsou na balených pitných vodách uváděny nejen informace povinné pro balenou pitnou vodu, ale i zeměpisné údaje - informace o názvu zdroje pitné vody a lokalitě (obec, místo), kde se zdroj využívá, případně údaje o chemickém složení vody.

Takové zeměpisné informace i údaje o chemickém složení na etiketě balených pitných vod mohou být zavádějící, neboť mohou u spotřebitelů navozovat dojem, že se jedná o přírodní minerální či pramenitou vodu. Tím může dojít k porušení § 9 odst. 4 vyhlášky č. 275/2004 Sb. Uváděním takového výrobku na trh by pak byl porušen § 3 odst. 1 písm. q) bod 3 zákona č. 110/1997 Sb., když daný provozovatel potravinářského podniku neprodleně nevyřadil z dalšího oběhu potravinu nesprávně označenou.

Vždy je nutné posoudit označení potraviny případ od případu a vyhodnotit, který aspekt § 9 odst. 4 vyhlášky č. 275/2004 Sb. byl porušen.

  • Pitná voda je stáčená ze zdroje pramenité vody

Dle § 8 odst. 6 vyhlášky č. 275/2004 Sb. balené přírodní minerální, pramenité a kojenecké vody vyrobené z téhož zdroje vody nelze uvádět do oběhu pod různými názvy výrobku.

Pokud je voda ze zdroje pramenité vody uváděna do oběhu jak pod názvem pramenité vody, včetně povinných údajů s tím spojených, tak pod názvem pitné vody, může tím dojít k porušení § 8 odst. 6 vyhlášky č. 275/2004 Sb. a tím k porušení § 3 odst. 1 písm. q) bod 3 zákona č. 110/1997 Sb.  

V praxi považujeme za vhodné na takové případy výrobce balené pitné vody upozornit předtím, než by bylo přistupováno k ukládání opatření.

aktualizováno: 12. 12. 2019