Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označení balené pitné vody slovy „Natural Water“

23. 12. 2019
 

Je možné označit balenou pitnou vodu „Natural Water“?

Je možné označit balenou pitnou vodu „Natural Water“?

Odůvodnění:

Označení balené pitné vody „Natural Water“ je nesprávné, neboť není v souladu s požadavky stanovenými ve vyhlášce č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod.

V § 9 odst. 4 vyhl. č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod, je stanoveno, že na obalu určeném pro spotřebitele a při jakémkoliv způsobu nabízení k prodeji balené pitné vody nelze použít označení, chráněné názvy, ochranné známky, obchodní značky, vyobrazení nebo jiné značky ve formě symbolů či v jiné formě, které by mohly naznačovat vlastnost, kterou tato voda nemá, a způsobit tak záměnu s přírodní minerální vodou, kojeneckou či pramenitou vodou, zejména pokud jde o označení "minerálka", "voda minerální, pramenitá, přírodní" nebo o zeměpisné názvy.

Slovo „natural“ se významově používá mimo jiné i ve smyslu „přírodní“, „přirozený“. Použití tohoto slova v názvu pitné vody na obalu určeném pro spotřebitele je takovou formou označení, které naznačuje vlastnost, kterou tato voda nemá, a označení je tak způsobilé k záměně za jiný druh balené vody, např. za přírodní minerální vodu nebo pramenitou vodu. Pro tyto druhy balených vod (přírodní minerální voda, pramenitá voda) jsou ve srovnání s balenou pitnou vodou stanoveny přísnější podmínky na jejich zdroje, na povolené způsoby úpravy i na značení.

Označení balené pitné vody „Natural Water“ je porušením povinnosti provozovatele potravinářského podniku, který uvádí potraviny na trh, stanovené v § 3 odst. 1 písm. q) bod 3. zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neprodleně vyřadit z dalšího uvádění na trh potraviny nedostatečně nebo nesprávně označené.

aktualizováno: 12. 12. 2019