Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Pekařské výrobky - nové povinnosti dle novely vyhlášky č. 333/1997 Sb.

14. 08. 2012
 

Novela vyhl. č. 333/1997 Sb. - vyhl. č. 182/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 333/1997 Sb.:

1) Vymezení pojmů „čerstvý chléb“, „čerstvé běžné pečivo“ a „čerstvé jemné pečivo“

§ 11a
e) čerstvým chlebem nebalený chléb, jehož celý technologický proces výroby od přípravy těsta až po upečení či obdobnou tepelnou úpravu, včetně uvedení do oběhu, nebyl přerušen zmrazením nebo jinou technologickou úpravou vedoucí k prodloužení trvanlivosti a který je zároveň nabízen k prodeji spotřebiteli nejdéle do 24 hodin po upečení či obdobné tepelné úpravě,
f) čerstvým běžným pečivem nebalené běžné pečivo, jehož celý technologický proces výroby od přípravy těsta až po upečení či obdobnou tepelnou úpravu, včetně uvedení do oběhu, nebyl přerušen zmrazením nebo jinou technologickou úpravou vedoucí k prodloužení trvanlivosti a které je zároveň nabízeno k prodeji spotřebiteli nejdéle do 24 hodin po upečení či obdobné tepelné úpravě,
g) čerstvým jemným pečivem nebalené jemné pečivo, jehož celý technologický proces výroby od přípravy těsta až po upečení či obdobnou tepelnou úpravu, včetně uvedení do oběhu, nebyl přerušen zmrazením nebo jinou technologickou úpravou vedoucí k prodloužení trvanlivosti a které je zároveň nabízeno k prodeji spotřebiteli nejdéle do 24 hodin po upečení či obdobné tepelné úpravě".

2) Požadavek na označení údaje „ze zmrazeného polotovaru“:

§ 13
k) u nebaleného pekařského výrobku, který byl dokončen ze zmrazeného polotovaru, se tam, kde je výrobek přímo nabízen k prodeji spotřebiteli, viditelně umístí v blízkosti názvu výrobku údaj "ze zmrazeného polotovaru"

3) Požadavky na označení údaje „rozmrazeno“:

§ 13
j) u nebaleného pekařského výrobku, který byl v hotovém stavu zmrazen a spotřebiteli je nabízen v rozmrazeném stavu, se tam, kde je výrobek přímo nabízen k prodeji spotřebiteli, viditelně umístí v blízkosti názvu výrobku údaj „rozmrazeno“
§ 18
h) u nebaleného cukrářského výrobku, který byl v hotovém stavu zmrazen a spotřebiteli je nabízen k prodeji v rozmrazeném stavu, se tam, kde je výrobek přímo nabízen k prodeji spotřebiteli, viditelně umístí v blízkosti názvu výrobku údaj „rozmrazeno“

4) Označování pekařských výrobků

Z pohledu deklarace údajů majících vztah k čerstvosti pekařských výrobků (označení „čerstvý“ a „ze zmrazeného polotovaru“) je možné pekařské výrobky dle použité technologie výroby rozdělit na 3 základní kategorie:
„Čerstvý chléb“, „Čerstvé pečivo“ (běžné a jemné)
Označení „Čerstvý chléb“, „Čerstvé pečivo“ (běžné a jemné) je možné použít:
 • pro klasicky vyráběné pečivo (běžné a jemné) a chléb, v průběhu jejichž výroby není v žádné fázi výrobního procesu použito zmrazení
 • v případě pečiva (běžného a jemného) a chleba, u kterých došlo k přerušení výrobního procesu krátkodobým skladováním předpečených pekařských výrobků v chladu (nepřesahujícím dobu 24 hod. od zchlazení předpečeného výrobku k dopečení)
 • další podmínkou pro možnost použití označení „čerstvý“ je prodej pekařského výrobku spotřebiteli nejdéle do 24 hodin po upečení či obdobné tepelné úpravě
Označení „čerstvý“ nelze použít:
 • v případě pečiva (běžného a jemného) a chleba dopečeného ze zmrazeného předpečeného polotovaru
 • v případě pečiva (běžného a jemného) a chleba, u kterých došlo k přerušení výroby krátkodobým zmrazením těstových kusů
 • v případě jemného pečiva, při jehož výrobě bylo jako surovina použito zmrazené listové těsto

Pekařský výrobek bez bližší specifikace – tj. bez dalších údajů majících vztah k čerstvosti

Jedná se o skupinu pekařských výrobků, kterou není možné označovat údajem „čerstvý“, zároveň se však na ni nevztahuje požadavek na označení údajem „ze zmrazeného polotovaru“.
Obecně do této „kategorie“ pekařských výrobků spadají tyto pekařské výrobky:
 • pečivo (běžné a jemné) a chléb, u kterých došlo k přerušení výrobního procesu krátkodobým skladováním předpečených pekařských výrobků v chladu a u kterých bylo dopečení předpečených pekařských výrobků realizováno v časovém intervalu výrazně delším než 24 hod. od zchlazení předpečeného rozpracovaného výrobku
 • pekařské výrobky, u kterých byla použita i jiná technologická úprava vedoucí k prodloužení trvanlivosti, avšak jiná než zmrazování (nepoužito zmrazení)
 • jemné pečivo, při jehož výrobě bylo jako surovina použito zmrazené listové těsto
 • které splňují z hlediska uplatněné technologie výroby požadavky na označení druhem „čerstvý“, avšak které jsou nabízené k prodeji spotřebiteli v delším časovém úseku než do 24 hod. po upečení nebo obdobné tepelné úpravě, v rámci výrobcem stanovené DMT

Chléb, pečivo (běžné a jemné) „ze zmrazeného polotovaru“

Jedná se o skupinu pekařských výrobků, u kterých jenově stanoveno uvádět povinný údaj „ze zmrazeného polotovaru“
Obecně do této „kategorie“ pekařských výrobků spadají tyto pekařské výrobky:
 • pečivo (běžné a jemné) a chléb vyráběné dopečením ze zmrazeného předpečeného polotovaru („klasicky“ chápané dopeky, zpravidla dopékané na prodejně)
 • pečivo (běžné a jemné) a chléb, u kterých došlo v průběhu výroby k přerušení výrobního procesu krátkodobým zmrazením nekynutých nebo částečně nakynutých těstových kusů

5) Uvádění dobrovolných doprovodných údajů

Jedná se o údaje, sdělení, které jsou umístěny v místě nabídky k prodeji konečnému spotřebiteli (např. sdělení na velké ceduli umístěné nad regálem s různými druhy pekařských výrobků). Obecně platí, že tyto dobrovolné doprovodné údaje nesmí uvádět spotřebitele v omyl, pokud se jedná o charakter a vlastnosti pekařského výrobku.
Dobrovolné doprovodné údaje, které se vztahují k procesu pečení (př. „čerstvě upečeno“, „čerstvě rozpečeno“, „čerstvě dopečeno“, „právě upečeno“ apod.) je možno použít, jestliže na prodejně pečení, případně rozpékání, dopékání skutečně probíhá.
Dobrovolné doprovodné údaje, které se vztahují k pekařskému výrobku (př. „Pro ty co mají rádi čerstvé pečivo“) je možno použít pouze u pekařských výrobků, které splňují podmínky pro označení „čerstvý“ dle vyhl. č. 333/1997 Sb. Tudíž se tato sdělení nemohou uvádět u pekařských výrobků ze zmrazeného polotovaru, rozmrazených pekařských výrobků, u rozpékaných a dopékaných pekařských výrobků.
aktualizováno: 29. 5. 2019