Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označování výrobku jako „burčák ředěný vodou“ nebo „částečně zkvašený hroznový mošt ředěný vodou“

07. 08. 2014
 
Označení výrobku označeného jako „burčák ředěný vodou“ a výrobku označeného jako „částečně zkvašený hroznový mošt ředěný vodou“, není v souladu s platnými právními předpisy, a to ani v případě, pokud je daný produkt vyroben z hroznového moštu, vody a cukru a má obsah alkoholu od 1% do cca 7-8 % obj.
Každý z výrobků je však nutné posuzovat na základě odlišných ustanovení platných právních předpisů, a to s ohledem na ochranu, která je výrobkům nesoucím tato označení poskytována.
(Pozn.: přímo použitelná nařízení EU a ES požívají aplikační přednosti před platnými vnitrostátními předpisy).
  • Výrobek nesoucí chráněný tradiční výraz „burčák“ dle definice uvedené dle článku 40 odst. 1 nařízení (ES) č. 607/2009 v platném znění (dále jen „nařízení č. 607/2009“) v elektronické databázi „E-Bacchus“ s dovětkem „ředěný vodou“

Tradičním výrazem se dle čl. 112 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1308/2013, v platném znění (dále jen „nařízení č. 1308/2013“) rozumí výraz tradičně používaný v členském státě pro označení výroby nebo způsobu zrání nebo jakosti, barvy, místa nebo zvláštní události spojených s historií výrobku s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením.
V případě chráněného tradičního výrazu „burčák“ se jedná o tradiční výraz odpovídající chráněnému označení původu (CHOP), což je stanoveno definicí uvedenou dle čl. 40 odst. 1 nařízení č. 607/2009 v elektronické databázi „E-Bacchus“.
Dle čl. 113 odst. 1 nařízení č. 1308/2013 lze chráněný tradiční výraz použít pouze pro výrobek, který je vyroben v souladu s  definicí stanovenou v čl. 112 tohoto nařízení (a je uveden dle čl. 40 odst. 1 nařízení č. 607/2009 v elektronické databázi „E-Bacchus“.
Tradiční výraz je dle čl. 113 odst. 2 nařízení č. 1308/2013 (a současně i čl. 40 odst. 2 nařízení č. 607/2009) chráněn proti jakémukoli zneužití, jinému nepravdivému nebo zavádějícímu údaji o povaze, jakosti nebo základních vlastnostech výrobku a proti všem ostatním praktikám, které mohou uvést spotřebitele v omyl.
Z definice tradičního výrazu „burčák“ uvedené dle čl. 40 odst. 1 nařízení č. 607/2009 v elektronické databázi „E-Bacchus“ vyplývá, že se jedná o částečně zkvašený hroznový mošt. Výrobek nesoucí tradiční výraz „burčák“ tedy vždy musí kromě jiného odpovídat obecným požadavkům na druh výrobku z révy vinné částečně zkvašený hroznový mošt dle přílohy VII části II bodu 11 nařízení č. 1308/2013, která stanoví, že „částečně zkvašený hroznový mošt“ je výrobek získaný kvašením hroznového moštu se skutečným obsahem alkoholu vyšším než 1% objemové a nižším než tři pětiny celkového obsahu alkoholu v procentech objemových.
Pro všechny druhy výrobků z révy vinné dle přílohy VII části II nařízení č. 1308/2013 pak platí dle čl. 80 odst. 1 nařízení č. 1308/2013, že se při jejich výrobě a ošetření v Unii použijí pouze enologické postupy povolené v souladu s přílohou VIII tohoto nařízení. Dle čl. 80 odst. 2 písm. c) nařízení č. 1308/2013 výrobky, které nejsou v souladu s pravidly stanovenými v příloze VIII tohoto nařízení nelze v Unii uvádět na trh.  Dle přílohy VIII části II oddílu A bodu 1 nařízení č. 1308/2013 všechny povolené enologické postupy vylučují přidání vody,(kromě případů, kdy existuje zvláštní technická potřeba).
Tím, že je výrobek označen jako „burčák ředěný vodou“, dochází ke zneužití chráněného tradičního výrazu „burčák“ pro výrobek, který neodpovídá definici uvedené dle čl. 40 odst. 1 nařízení č. 607/2009 v elektronické databázi „E-Bacchus“, čímž dochází k porušení ochrany proti jakémukoli zneužití chráněného tradičního výrazu dle čl. 113 odst. 2 písm. a) nařízení č. 1308/2013 [resp. čl. 40 odst. 2 písm. a) nařízení č. 607/2009], poskytované výrobkům z révy vinné vyrobeným v souladu s definicí tradičního výrazu „burčák“.
Pro takový výrobek proto nelze dle čl. 113 odst. 1 nařízení č. 1308/2013 použít chráněný tradiční výraz „burčák“ neboť není v souladu s definicí uvedenou v elektronické databázi „E-Bacchus“.
  • Výrobek nesoucí označení druhu výrobku z révy vinné „Částečně zkvašený hroznový mošt“ dle přílohy VII části II bodu 11 nařízení č. 1308/2013 s dovětkem „ředěný vodou“

"Částečně zkvašený hroznový mošt“ není chráněným tradičním výrazem, ale pouze označením druhu výrobku z révy vinné dle přílohy VII části II bodu 11 nařízení č. 1308/2013.
Dle čl. 78 odst. 2 nařízení č. 1308/2013 lze toto označení použít pouze při uvádění na trh výrobku, který splňuje odpovídající podmínky stanovené v příloze VII části II nařízení č. 1308/2013. Označení v této příloze tak lze považovat za tzv. zákonné názvy, tj. definované přímo v právním předpisu.
Dle přílohy VII části II bodu 11 nařízení č. 1308/2013 je „částečně zkvašený hroznový mošt“ výrobek získaný kvašením hroznového moštu se skutečným obsahem alkoholu vyšším než 1% objemové a nižším než tři pětiny celkového obsahu alkoholu v procentech objemových.
Pro všechny druhy výrobků z révy vinné dle přílohy VII části II nařízení č. 1308/2013 pak platí dle čl. 80 odst. 1 nařízení č. 1308/2013, že se při jejich výrobě a ošetření v Unii použijí pouze enologické postupy povolené v souladu s přílohou VIII tohoto nařízení. Dle čl. 80 odst. 2 písm. c) nařízení č. 1308/2013 výrobky, které nejsou v souladu s pravidly stanovenými v příloze VIII tohoto nařízení nelze v Unii uvádět na trh. Dle přílohy VIII části II oddílu A bodu 1 nařízení č. 1308/2013 všechny povolené enologické postupy vylučují přidání vody (kromě případů, kdy existuje zvláštní technická potřeba).
Tím, že je výrobek označen jako „částečně zkvašený hroznový mošt ředěný vodou“, dochází k použití označení druhu výrobku z révy vinné podle přílohy VII části II nařízení č. 1308/2013 pro výrobek, který nebyl získán pouze kvašením hroznového moštu, ale byla do něj navíc přidána voda, což není povoleno předpisy EU. Pro takový výrobek proto nelze dle čl. 78 odst. 2 nařízení č. 1308/2013 použít označení druhu výrobku „částečně zkvašený hroznový mošt“.