Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označování odalkoholizovaného a nízkoalkoholického vína

25. 08. 2017
 

1) výrobky z České republiky a ze třetích zemí

 • Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, v platném znění 
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům


Povinné údaje – § 25 zákona č. 321/2004 Sb., § 6 a § 9 zákona č. 110/1997 Sb., čl. 9 nařízení (EU) č. 1169/2011,

 • Název výrobku – § 25 zákona č. 321/2004 Sb.:

  Odalkoholizované víno nebo nealkoholické víno
  Odalkoholizované šumivé víno nebo nealkoholické šumivé víno
  Odalkoholizované perlivé víno nebo nealkoholické perlivé víno
  Nízkoalkoholické víno
  Nízkoalkoholické šumivé víno
  Nízkoalkoholické perlivé víno


  Poznámka:
  Podle přílohy VII části II bodu 1 nařízení (EU) č.1308/2013 lze výraz „víno“ použít pokud je součástí složeného názvu. Dále je třeba dodržet podmínku, že jakákoliv záměna s výrobky odpovídajícími druhům vína v této příloze musí být vyloučena.
 • Seznam složek – čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1169/2011, příp. § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb.
 • Údaj o množství výrobku – čl. 9 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 1169/2011  
 • Jméno nebo obchodní název a adresa provozovatele potravinářského podniku z EU – čl. 9 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) č. 1169/2011
 • Skutečný obsah alkoholu (% obj.), (jen nápoje s obsahem alkoholu nad 1,2%obj.) – čl. 9 odst. 1 písm. k) nařízení (EU) č. 1169/2011  
 • Označení šarže – § 9 zákona č.110/1997 Sb.
 • Údaj o alergenu – čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1169/2011 (zejména je-li obsah SOvyšší než 10mg/litr, dle přílohy II bodu 12 tohoto nařízení)
 • Údaj „aromatizováno“ – § 25 odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb. – v případě užití aromatických látek se název odalkoholizované nebo nealkoholické (šumivé, perlivé) víno a nízkoalkoholické (šumivé, perlivé) víno doplní slovem „aromatizováno“.

2) obdobné výrobky z Evropské unie

 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, v platném znění
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům


Povinné údaje – nařízení (EU) č. 1169/2011, § 6 a § 9 zákona č. 110/1997 Sb.,

 • Název výrobku – čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011
  Poznámka:
  Podle přílohy VII části II bodu 1 nařízení (EU) č.1308/2013 lze výraz „víno“ použít pokud je součástí složeného názvu. Dále je třeba dodržet podmínku, že jakákoliv záměna s výrobky odpovídajícími druhům vína v této příloze musí být vyloučena.
 • Seznam složek – čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1169/2011, 

  Přístup SZPI ke kontrole uvádění složení u alkoholických nápojů (obsahujících více než 1,2% obj. alkoholu):

  Alkoholické nápoje pocházející z jiného členského státu EU, Evropského hospodářského prostoru nebo ze třetí země, uvedené do oběhu v jiném členském státě EU - pro posouzení toho, jak vyžadovat v těchto případech složení, je směrodatná znalost aktuálních právních předpisů platných v dané zemi. Dle čl. 41 nařízení (EU) č. 1169/2011 si až do vzniku jednotných evropských předpisů upravujících tuto oblast mohou členské státy zachovat vnitrostátní předpisy.
 • Údaj o množství výrobku – čl. 9 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 1169/2011
 • Jméno nebo obchodní název a adresa provozovatele potravinářského podniku z EU – čl. 9 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) č. 1169/2011
 • Skutečný obsah alkoholu (% obj.), (jen nápoje s obsahem alkoholu nad 1,2%obj.) – čl. 9 odst. 1 písm. k) nařízení (EU) č. 1169/2011
 • Označení šarže – § 9 zákona č.110/1997 Sb.
 • Údaj o alergenu – čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1169/2011 (zejména je-li obsah SOvyšší než 10mg/litr, dle přílohy II bodu 12 tohoto nařízení)