Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označení burčáku/částečně zkvašeného hroznového moštu

25. 08. 2017
 

Podle článků 118 a 119 nařízení (EU) č.1308/2013 v platném znění a podle § 15 odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů musí být částečně zkvašené hroznové mošty označeny těmito povinnými údaji:

 • Druh výrobku – částečně zkvašený hroznový mošt
 • Skutečný nebo celkový obsah alkoholu v % objemových
 • Uvedení provenience
 • Název stáčírny nebo výrobce
 • Číslo šarže
 • Údaj o alergenu  výraz „obsahuje siřičitany“ nebo „obsahuje oxid siřičitý“, je-li obsah SOvyšší než 10 mg/litr


Výše uvedenými povinnými údaji musí být označeny balené částečně zkvašené hroznové mošty, vyskytující se spíše výjimečně. V praxi se setkáváme v naprosté většině s prodejem nebaleného částečně zkvašeného hroznového moštu.

Podle § 15 odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství musí být při nabízení částečně zkvašeného hroznového moštu nebo částečně zkvašeného hroznového moštu nabízeného spotřebiteli pod označením „burčák“ k přímé spotřebě viditelně umístěny snadno čitelné údaje, že se jedná o částečně zkvašený hroznový mošt nebo „burčák“ a kdo je jeho výrobcem, údaj o provenienci a údaj o alergenní složce způsobem stanoveným zákonem o potravinách.

Tedy ČR stanovila prodávajícímu povinnost viditelně umístit při nabízení k prodeji nebaleného částečně zkvašeného hroznového moštu/burčáku tyto písemné údaje:

 • částečně zkvašený mošt/burčák (u ČZHM vyrobeného ze zahraničních hroznů bude SZPI vyžadovat uvedení provenience ve smyslu čl. 16 nařízení č. 178/2002, neboť neuvedení údaje o zemi původu by v tomto případě mohlo uvádět spotřebitele v omyl co do původu nebo vzniku potraviny)
 • výrobce (název, obec)
 • údaj o provenienci
 • údaj o alergenní složce (v případě, že ji produkt bude obsahovat)

Příklady:

 • Částečně zkvašený hroznový mošt, uvedení výrobce, země původu/provenience Slovensko, údaj o alergenu
 • Částečně zkvašený hroznový mošt, vyrobeno v České republice z hroznů sklizených na Slovensku (možná je např. i varianta „země původu hroznů Slovensko“, „původ hroznů Slovensko" apod.), uvedení tuzemského výrobce, údaj o alergenu
 • Burčák nebo částečně zkvašený hroznový mošt, uvedení tuzemského výrobce, země původu/provenience Česká republika, údaj o alergenu


Povinné údaje dle nařízení (EU) č. 1308/2013 potřebné pro kontrolu však budou figurovat v průvodních dokladech.