Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Ověřování věku při prodeji tabákových výrobků na dálku

06. 01. 2020
 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce velmi často zjišťuje při kontrolách prodeje tabákových výrobků a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, že nejsou splněny požadavky zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále jen „zákon č. 65/2017 Sb.“). Prodejci nejsou vybaveni počítačovým systémem, který elektronicky jednoznačně ověří věk spotřebitele, věk spotřebitele není v okamžiku prodeje ověřován, nebývá rovněž splněna povinnost oznámit údaje o tomto systému Ministerstvu zdravotnictví a nedostatečně je ověřováno, že tabákové výrobky a nikotinové sáčky bez obsahu tabáku nejsou předávány do rukou nezletilým osobám. Následující informace mají sloužit jako vodítko pro zajištění legislativních požadavků a řádné ověření věku při prodeji tabákových výrobků a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku přes internet.

Počítačový systém

Podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 65/2017 Sb., lze tabákové výrobky a nikotinové sáčky bez obsahu tabáku prodávat prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, pokud je vyloučen jejich prodej osobám mladším 18 let. Za tím účelem musí být prodejce těchto výrobků prostřednictvím prostředku komunikace na dálku vybaven počítačovým systémem, který elektronicky jednoznačně ověří věk spotřebitele. Věk lze ověřit například těmito způsoby:

  • instalace služby ověření věku poskytované třetí stranou
  • prostřednictvím bankovní identity
  • strojovým zpracováním dokladů totožnosti
  • ověření věku podle identifikačních údajů uvedených v průkazu totožnosti při předchozí osobní registraci
  • registrace prostřednictvím redukované kopie průkazu totožnosti, ve které jsou anonymizovány (skryty) všechny ostatní údaje než údaj o tom, že se jedná o občanský průkaz (cestovní doklad) a dále jméno, příjmení a datum narození jeho držitele (prodejce je povinen dbát na to, aby neporušil ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů)
  • případně jiným hodnověrným a jednoznačným způsobem, jako např. ověření identifikačních údajů uvedených v průkazu totožnosti prostřednictvím třetí osoby (kupující zašle prodejci kopii listiny s podpisem ověřeným na Czech point nebo kurýrem, když z ověřovací doložky se lze dočíst, kdo listinu podepsal a jaký má věk).

Za nedostačující je nutno považovat mj. tyto způsoby ověření věku:

  • objednávku je možné realizovat pouhým potvrzením objednávky nebo údajů bez jejich ověřování, kdy je před odesláním objednávky zaškrtnuto políčko „Jsem starší 18 let“ nebo je vyplněno datum narození apod., i přesto, že může navazovat ověření věku dopravní službou při předání zásilky
  • upozornění prodejce např. v emailové komunikaci, že pokud jste objednali jakýkoliv tabákový výrobek nebo nikotinové sáčky bez obsahu tabáku, bylo nutné odsouhlasit věk nad 18 let, a že v opačném případě je potřeba stornovat objednávku
  • ověření věku kupujícího až v okamžiku převzetí zboží přepravní službou, pokud věk nebyl předem ověřen elektronickým systémem na ověření věku.

Ověření věku při předání

Zavedený počítačový systém musí zajistit, aby nebyl umožněn nákup tabákových výrobků a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku, aniž by bylo jednoznačně ověřeno, že nakupující je starší 18 let. Povinnost prodávajícího zajistit, že tabákový výrobek či nikotinové sáčky bez obsahu tabáku nebude prodán osobě mladší 18 let, trvá i v okamžiku jeho předávání. Předání je považováno za součást prodeje (na výdejním místě nebo zaměstnancem dopravní společnosti). Prodejce tabákových výrobků a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku na dálku je tedy povinen zajistit, že zboží nebude převzato nezletilou osobou. Pokud dojde k převzetí přímo na provozovně, musí prodávající věk ověřit sám, pokud využívá k doručení zboží poštovních/kurýrních služeb, musí tuto povinnost splnit zprostředkovaně.

Oznámení Ministerstvu zdravotnictví

Podle § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 65/2017 Sb. je prodejce tabákových výrobků a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku prostřednictvím prostředku komunikace na dálku povinen písemně oznámit údaje o systému ověřování věku a jeho fungování Ministerstvu zdravotnictví ve stanovené lhůtě do 15 dnů přede dnem zahájení prodeje. Informace o způsobu oznámení údajů prostřednictvím zvláštního modulu v informačním systému ROP (Registr oznámených potravin) jsou uvedeny na webu Ministerstva zdravotnictví http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/registrace-preshranicniho-prodeje-elektronickych-cigaret-a-oznameni-ohledne-syst_13859_3478_5.html. Seznam prodejců, kteří oznámili údaje o systému ověřování věku, je uveden rovněž na stránkách Ministerstva zdravotnictví (http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zaregistrovani-maloobchodni-prodejci-podle-13c-odst4-a-5-zakona-c110/1997-_14082_3478_5.html).

Aktualizováno: 21. 7. 2023