Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Odborníci Potravinářské inspekce školili gruzínské specialisty

16. 12. 2005
 

Ve čtvrtek 15.prosince navštívila Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI) osmičlenná delegace odborníků z Gruzie, kteří mají v různých úřadech tamější státní správy na starosti především bezpečnost potravin. Delegace navštívila Českou republiku, aby získala co nejvíce informací a zkušeností, které se týkají systému dozoru nad bezpečností potravin, neboť v Gruzii se takový systém teprve začíná budovat.

Během celodenních přednášek, připravených odborníky inspekce, se členové delegace velmi živě zajímali o konkrétní poznatky z kontrolní činnosti úřadu, o fungování celoevropského Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva, jehož je SZPI českým Národním kontaktním místem a o problematiku Systému kritických bodů (HACCP) v potravinářství. Velmi se zajímali také o současné evropské i české národní předpisy, týkající se potravinového práva a zaujaly je rovněž principy komunikace inspekce s veřejností.

V pátek 16. prosince gruzínská delegace navštívila Inspektorát SZPI v Praze, kde navštívila špičkově vybavenou specializovanou inspekční laboratoř.

Gruzínská delegace navštívila Potravinářskou inspekci v rámci jejího týdenního pobytu v České republice, který organizovalo Centrum dohody s.r.o. za úzké spolupráce s českými úřady pro dozor nad potravinami. Delegace - kromě SZPI, navštívila Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví a některé další úřady.


Zpracoval: RNDr. Daniela Kolejková - 55344 CSc. - Státní zemědělská a potravinářská inspekce