Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Prevence onemocnění z potravin: Listerióza

29. 07. 2015
 

Úvod

Listerióza je vážné onemocnění způsobené požitím potravy kontaminované bakterií Listeria monocogenes. Nemoc především postihuje těhotné ženy, novorozence a dospělé osoby s oslabeným imunitním systémem. Je možné se jí vyhnout, když se budete řídit několika jednoduchými doporučeními. 

Jak veliké ohrožení toto onemocnění představuje?

Více jsou ohroženy

 • Těhotné ženy. Pravděpodobnost onemocnění listeriózou je u nich asi 20krát vyšší než u ostatních dospělých jedinců. V průběhu těhotenství se projeví přibližně jedna třetina případů listeriózy.
 • Novorozenci. Vážné účinky této infekce v těhotenství postihují spíše novorozence nežli samotné těhotné ženy.
 • Osoby s oslabeným imunitním systémem, osoby nemocné na rakovinu, cukrovku, nebo s onemocněním ledvin.
 • Osoby nemocné na AIDS. Je u nich téměř 300 krát vyšší pravděpodobnost, že onemocní listeriózou, než u lidí s normálním imunitním systémem.
 • Osoby, které užívají léky zvané glucokorticosteroidy.
 • Starší osoby.
 
Zdraví dospělí lidé a děti se příležitostně listerií mohou nakazit, ale vážně onemocní jen ojediněle. 

 

Jak se listerie dostane do jídla?
Listeria monocytogenes se nachází v půdě a ve vodě. Zelenina se může kontaminovat z půdy nebo z hnojiva použitého k hnojení půdy. Zvířata mohou být nositeli bakterie aniž by jevily známky nemoci a mohou kontaminovat potraviny živočišného původu jako je maso a mléčné výrobky. Bakterie byla zjištěna v nejrůznějších syrových potravinách, jako jsou různé druhy nevařeného masa a zeleniny, ale také ve vyrobené potravině, u níž došlo kekontaminaci až po její výrobě, tj. například některé druhy  sýrů a krájené výrobky z vařeného masa u pultu s lahůdkami.
Tuto bakterii mohou obsahovat nepasterizované (syrové) mléko nebo potraviny vyrobené z nepasterizovaného mléka.
Ohrožené osoby mohou nakažení listerií zabránit tím, že se vyhnou některým vysoce rizikovým potravinám a tím, že budou s potravinami správně zacházet.
Listerii zabíjí pasterizace, a způsoby tepelného zpracování, které se používají k přípravě hotových masných výrobků by měly být pro zabití bakterie dostatečně účinné; není-li však dodržována správná výrobní praxe, může ke kontaminaci dojít po zpracování. 

 

Jak dostanete listeriózu?
Listeriózu dostanete tím, že sníte potravu kontaminovanou listerií. Děti se mohou s listeriózou narodit, jestliže jejich matky konzumují během těhotenství kontaminované potraviny. I když zdravé osoby mohou kontaminované potraviny konzumovat, aniž by onemocněly, u osob se zvýšeným rizikem nákazy je pravděpodobné, že listeriózu dostanou po požití potraviny obsahující jen malý počet bakterií. Ohrožené osoby mohou nákaze listerií zabránit tím, že se vyhnou určitým vysoce rizikovým potravinám a tím, že budou s potravinou správně zacházet. 

Jak poznáte, že máte listeriózu?

Osoba s listeriózou má obvykle horečku, bolest ve svalech, a někdy příznaky onemocnění zažívacího traktu jako žaludeční nevolnost, zvracení nebo průjem. Jestliže se nákaza rozšíří natolik, že zasáhne nervový systém, mohou se objevit příznaky jako bolest hlavy, ztuhlý krk, zmatenost, ztráta rovnováhy nebo náhlé nepravidelné pohyby končetin.

Nakažené těhotné ženy mohou mít pocit pouze mírného onemocnění, podobného chřipce. Ale nákaza během těhotenství může vést k předčasnému porodu, nákaze novorozence, nebo dokonce k porodu mrtvého dítěte.

Máte-li příznaky jako horečku nebo ztuhlý krk, poraďte se se svým lékařem. Zda máte listeriózu ukáže krevní zkouška nebo zkouška míšního moku (kultivace bakterií) ukáží, jestli máte listeriózu. V době těhotenství je krevní zkouška nejspolehlivější cestou ke zjištění, zda vaše příznaky způsobuje listerióza.

Je možné listerióze předejít?

Všeobecné pokyny, jak předcházet listerióze, se podobají pokynům, doporučovaným pro prevenci jiných onemocnění z potraviny, jako například salmonelózy.

Jak můžete zmenšit riziko listeriózy?

 

Všeobecná doporučení:

 • syrovou potravinu živočišného původu jako hovězí, vepřové nebo drůbež důkladně vařte
 • syrovou zeleninu před tím, než ji sníte, důkladně omývejte
 • neuvařené maso dávejte odděleně od zeleniny, uvařených potravin a zakoupených hotových potravin
 • vyhněte se konzumaci syrového (nepasterizovaného) mléka nebo potravin ze syrového mléka
 • po manipulaci s neuvařenými potravinami si umyjte ruce, omyjte nože a prkénko

Doporučení pro osoby, u nichž je vysoké riziko nákazy, jako těhotné ženy a osoby s oslabeným imunitním systémem

Navíc k výše zmíněným doporučením:

 • vyhněte se sýrům typu camembert, sýrům s plísní uvnitř hmoty a sýrům mexického typu (není třeba se vyhýbat tvrdým sýrům, taveným sýrům, krémovým sýrům, sýru cottage, nebo jogurtu)
 • zbylé potraviny nebo hotové potraviny, dřív než je sníte, převařte tak, až z nich stoupá horká pára
 • i když je riziko listeriózy spojené s potravinami zakoupenými u pultů s lahůdkami poměrně nízké, těhotné ženy a osoby se sníženou imunitou se mohou případně těmto potravinám vyhnout nebo hotové masné výrobky před jídlem důkladně prohřát.

Je možné listeriózu léčit?

Dojde-li k nakažení během těhotenství, často mohou nakažení plodu nebo novorozence zabránit antibiotika, okamžitě podaná těhotné ženě. Kojenci s listeriózou dostávají stejná antibiotika jako dospělí, i když kombinace antibiotik se často použije, až si je lékař jist diagnózou. I u případů okamžitého léčení je výsledkem některých nakažení úmrtí. To je zvláště pravděpodobné u starších osob a osob s jiným vážným zdravotním problémem.

Co se dělá proti tomuto onemocnění?

Úřady i potravinářský průmysl činí opatření, aby možnost kontaminace potravin bakterií listeria snížily. Je-li u některé vyrobené potraviny zjištěna kontaminace listérií, zesílí se sledování potraviny a v případě nutnosti je potravina stažena z výroby i prodeje.

Včasné zjištění a oznámení výskytu listeriózy zdravotnickým úřadům může pomoci určit zdroje nákazy a zabránit dalším případům onemocnění.

Legislativa

Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny - dostupné z http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs