Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Laboratorní činnost SZPI

16. 11. 2023
 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 písm. n) zákona č. 146/2002 Sb.,
o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 v platném znění určila k provádění laboratorních analýz, testů
a diagnostiky vzorků odebraných při úředních kontrolách a jiných úředních činnostech následující laboratoře:

Aktualizováno: leden 2024

Laboratoř (název a adresa)

Státní veterinární ústav Jihlava (State Veterinary Institute Jihlava)
Laboratoře SVÚ Jihlava
Rantířovská 93/20, Horní Kosov
586 05 Jihlava
Státní veterinární ústav Prague (State Veterinary Institute Prague)
Zkušební laboratoř č. 1176
Sídlištní 136/24,
165 03 Praha 6
Státní veterinární ústav Olomouc (State Veterinary Institute Olomouc)
Laboratoře SVÚ Olomouc
Jakoubka ze Stříbra 462/1
779 00 Olomouc
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VSB – Technical University of Ostrava)
Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin, Hornicko-geologická fakulta
17. listopadu 2172/15
708 33 Ostrava-Poruba
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. (Research Institute of Brewing and Malting)
Analytická zkušební laboratoř – Pivovarský ústav Praha
Lípová 511/15
120 44 Praha 2
Výzkumný ústav bramborářský (Potato Research Institute)
Laboratorní centrum
Kyjovská 3505
580 01 Havlíčkův Brod
Státní zdravotní ústav (The National Institute of Public Health)
Centrum laboratorních činností
Škrobárova 49/48
100 00 Praha 10 - Vinohrady
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. (Crop Research Institute)
National Reference Laboratory for identification of GMO and DNA fingerprinting
Drnovská 507
161 06 Praha 6 - Ruzyně
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. (Veterinary Research Institute) 
Centrum laboratoří
Hudcova 70
621 00 Brno
Eurofins Food & Feed Testing Czech Republic s.r.o
Zkušební laboratoř EUROFINS CZ
Radiová 1285/7
102 00 Praha 10 - Hostivař
Zdravotní ústav v Ostravě (Health Institute in Ostrava)
Centrum hygienických laboratoří
se sídlem Partyzánské náměstí 2633/7
702 00 Ostrava  
Zdravotní ústav v Ústí nad Labem (Health Institute in Ústí nad Labem)
Centrum hygienických laboratoří
se sídlem Moskevská 1531/15 
400 01 Ústí nad Labem
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (University of Chemistry and Technology in Prague)
Metrologická a zkušební laboratoř VŠCHT Praha
se sídlem Technická 1903/3
166 28 Praha 6 - Dejvice
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (Institute for State Control of veterinary Biologicals and Medicines) Zkušební laboratoř
se sídlem Hudcova 232/56a, Medlánky
621 00 Brno
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. (National Radiation Protection Institute)
Zkušební laboratoře SÚRO
Bartoškova 1450/28
140 00 Praha 4 - Nusle
The Science and Research Centre Koper
Laboratory of the Institute for Oliveculture
Zelena ulica 8c
6310 Izola Slovenia
Kalamata Olive Oil Taste Laboratory
University of the Peloponnese
Antikalamos 24100
Kalamata
Greece
Agri-Food Arbitral Laboratory
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (MAPA)
Aguarón 13
Madrid 28023
Spain
Intertek Food Services GmbH
Olof-Palme-Str.8
287 19 Bremen
Germany
Generální ředitelství cel (General Directorate of Customs)
Celně technická laboratoř
Budějovická 7
140 96 Praha 4
BS vinařské potřeby s.r.o.
Žižkovská 1230
691 02 Velké Bílovice
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
zkušební laboratoř Oddělení diagnostiky škodlivých organismů rostlin Olomouc
Šlechtitelů 773/23
779 00 Olomouc
Ústav pro vyšetřování potravin spol. s r.o.
K Hrnčířům 25
149 00 Praha 4 – Šeberov
ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod
Zkušebna mechanických, fyzikálních a chemických vlastností plastů
Tkalcovská 36/2, Zábrdovice, 602 00 Brno
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiv a sadby
Za Opravnou 4
150 06 Praha 5 – Motol
 
 

Přílohy