Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Kontrolní činnost SZPI

18. 10. 2018
 
Vzhledem k tomu, že v rámci technologie výroby zmrazených zeleninových směsí nelze vždy úplně přesně nadávkovat jednotlivá množství použitých druhů zeleniny tak, aby mohlo být striktně dodrženo jejich sestupné pořadí podle obsahu, bude SZPI při kontrole označování a obsahu jednotlivých druhů zeleniny postupovat následovně:
  1. Je-li ve složení zmrazené zeleninové směsi dle receptury kolem 50 % mrkve (či jiné zeleniny) a následující druhy zeleniny (např. hrášek a kukuřice) se pohybují v přibližně stejném množství tedy kolem 25 % (jednou více kukuřice, jindy více hrášku), pro SZPI přijatelné označení bude: složení: mrkev, v různém poměru hrášek a kukuřice.
  2. Je-li u názvu zmrazené zeleninové směsi slovně zdůrazněna 1 složka, např. kukuřice, ve složení musí být uvedeno její množství. Jelikož dávkování nelze nastavit na úplně přesné procento, pro SZPI přijatelné označení slovně zdůrazněné složky bude: minimálně 20 % kukuřice.
  3. Je-li ve zmrazené zeleninové směsi dle receptury kolem 25 % např. mrkve a zelí a další druhy zeleniny se pohybují v menších mírně kolísajících množstvích a opět je nelze jednoznačně sestupně seřadit, pro SZPI přijatelné označení bude: složení: mrkev, zelí (v různém poměru), fazolky, květák, pórek, cibule… (v různém poměru) za předpokladu, že zelenina vyjmenovaná před slovy „v různém poměru“ bude označena sestupně dle receptury. Čili že např. fazolky a květák budou kolem 15 %, pórek a cibule kolem 5 %.
V případě kontroly podílu jednotlivých zeleninových složek vzhledem k jejich sestupnému uspořádání bude SZPI při hodnocení v laboratoři brát v úvahu případné prohození procenticky podobných obsahů jednotlivých zelenin dle receptury.
Aktualizováno: 15. 7. 2015