Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Kontrolní činnost SZPI

29. 03. 2023
 

Informace ke změnám v kontrole čerstvého ovoce a zeleniny, které vyplývají ze změny právních předpisů ES:

Právní předpis

Kontrola čerstvého ovoce a zeleniny se provádí dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny. Nařízení (EU) č. 543/2011 bylo přijato z důvodu srozumitelnosti, poněvadž nařízení (ES) č. 1580/2007 bylo několikrát změněno a rovněž z důvodu provedení potřebných změn.
Od 22. června 2011 se použije nařízení Komise (EU) č. 543/2011, článkem 149 se nařízení (ES) č. 1580/2007 zrušuje. Požadavky nařízení Komise (EU) č. 543/2011 se vedle čerstvého ovoce a zeleniny vztahují i na skořápkové plody a pěstované houby. Brambory tímto nařízením ošetřeny nejsou.

Obchodní normy

Obchodní normy stanovují detailní požadavky pro jednotlivé druhy ovoce a zeleniny. Konkrétně se jedná o stanovení jakosti – třídy jakosti, velikosti, způsobu balení, obchodní úpravu a o označování ovoce a zeleniny.
Pro jednotlivé produkty v odvětví ovoce a zeleniny byly obchodní normy vydávány formou nařízení, tato nařízení však byla zrušena s výjimkou nařízení pro zelené banány. Obchodní normy se staly přílohou nařízení Komise (EU) č. 543/2011.

Zvláštní obchodní normy

Ve zvláštních obchodních normách (Příloha I, Část B) jsou stanoveny podrobné požadavky pro následujících 10 druhů ovoce a zeleniny:
jablka papriku zeleninovou
hrušky salát, endivii kadeřavou letní a endivii zimní
citrusové plody stolní hrozny révy vinné
jahody broskve a nektarinky
kiwi rajčata
 
Změny týkající se požadavků pro jednotlivé druhy ovoce a zeleninu ve zvláštních obchodních normáchi jsou uvedeny v přiložené prezentaci.

Všeobecná obchodní norma

Všechny ostatní produkty v odvětví ovoce a zelenina (včetně skořápkových plodů a pěstovaných hub) musí splňovat požadavky všeobecné obchodní normy.
Pro ovoce a zeleninu vyjma výše uvedených 10 druhů nejsou všeobecnou obchodní normou stanoveny třídy jakosti. Z toho vyplývá, že označování třídou jakosti produktů se všeobecnou obchodní normou bude považováno za nesprávné označení, jelikož tato jakost nebude mít žádné právní opodstatnění - nebude stanovena v žádném právním předpise.
Všeobecná obchodní norma stanovuje pouze minimální požadavky jakosti, podle kterých plody musí být:
  • celé,
  • zdravé, nepovolují se produkty napadené hnilobou nebo postižené zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke  spotřebě,
  • plody musí být čisté, v podstatě bez viditelných cizích látek,
  • v podstatě bez poškození zapříčiněných škůdci a postihujících dužninu,
  • bez nadměrné povrchové vlhkosti,
  • bez cizího pachu a nebo chuti.
Stav produktů musí být takový, aby umožňoval:
  • snést přepravu a manipulaci,
  • doručení do místa určení v uspokojivém stavu.

Kontrola

Požadavky na jakost produktů je možné nalézt v normách uvedených v příloze I, část A, B nařízení Komise (EU) č. 543/2011.
Kontrola čerstvého ovoce a zeleniny bude tedy od 22.6.2011 probíhat v souladu s obchodními normami, ať už se jedná o zvláštní obchodní normy nebo o normu všeobecnou.
Změny v právních předpisech a přístup SZPI ke kontrole čerstvého ovoce a zeleniny naleznete v přiložené prezentaci.

Aktualizováno: 15. 7. 2015