Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Kontrolní činnost SZPI

20. 10. 2023
 

Stanovení výše jistoty za účelem úhrady nákladů dozorového orgánu při kontrole práv duševního vlastnictví

Při kontrole práv duševního vlastnictví má podatel podnětu povinnost složit tzv. jistotu za účelem úhrady nákladů dozorového orgánu v případech, kdy kontrolou nebude prokázána oprávněnost podnětu – viz § 8a odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

„Vykonává-li dozorový orgán kontrolu na podnět majitele práva duševního vlastnictví nebo jiné osoby, která prokázala právní zájem ve věci, jsou tyto osoby povinny složit přiměřenou jistotu (dále jen "jistota") za účelem úhrady nákladů dozorového orgánu v případech, kdy kontrolou nebude prokázána oprávněnost podnětu. Výši jistoty stanoví vedoucí dozorového orgánu. Základem pro výpočet výše jistoty jsou průměrné náklady na výkon kontrolní činnosti za jednoho kontrolního pracovníka a den podle skutečnosti předcházejícího roku. Jistotu je majitel práva duševního vlastnictví nebo osoba, která prokázala právní zájem ve věci, povinen složit na účet dozorového orgánu do 15 dnů od podání podnětu. Nebude-li jistota ve stanoveném termínu složena, nemá dozorový orgán povinnost podnět prošetřit.“

Průměrné náklady na výkon kontrolní činnosti za jednoho kontrolního pracovníka podle skutečnosti předcházejícího roku byly stanoveny:

Náklad na 1 hod. práce pracovníka kontroly

706 Kč