Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Kontrola čerstvých bylin (řezaných) na přítomnost salmonel

02. 09. 2014
 
Byliny jsou nařízením (EU) 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty, v části IX. (Ovoce a zelenina) zařazeny mezi ovoce a zeleninu. Jsou zde taxativně uvedeny některé druhy bylin (např. bazalka, šafrán, máta), ale je zde i „KN ex0709 Ostatní zelenina“, kam nařízení 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, zařazuje i např. listy koriandru.
Proto lze na předkrájené byliny určené k přímé spotřebě vztáhnout limit pro přítomnost salmonely rovný 0 stanovený v příloze I., kapitole 1., bod 1.19 - Předkrájené ovoce a zelenina (určené k přímé spotřebě) nařízení (ES) č. 2073/2005.