Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Jogurty a geneticky modifikovaný kukuřičný škrob

23. 05. 2013
 

Už jste někdy dostali email s tímto textem?

Danone 1.png
Danone 2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jak znepokojeným spotřebitelům na dotaz, zda je to pravda, odpověděla Státní zemědělská a potravinářská inspekce?

E1442 (hydroxypropylškrobový difosforečnan) je přídatná látka, která je povolená pro přidávání do potravin za určitých podmínek (nesmí být obsažen v neochucených kysaných mléčných výrobcích, které nebyly po kvašení tepelně ošetřeny). Nejčastěji slouží jako stabilizátor či zahušťovadlo.

Výraz „modifikovaný“ škrob nemá nic společného s genetickými modifikacemi, ale vyjadřuje způsob úpravy škrobu. Znamená to, že škrob (např. bramborový, pšeničný, kukuřičný, rýžový) byl pomocí fyzikálně-chemických nebo enzymových postupů upraven, aby se dosáhlo požadovaných vlastností. V modifikačním procesu je cílem některou původní vlastnost škrobu zvýraznit, potlačit nebo vytvořit vlastnost novou. Konzumace výrobků s modifikovanými škroby není nebezpečná

Pojem „modifikovaný“ má mnoho lidí spojený s problematikou geneticky modifikovaných organismů. Samotné slovo „modifikovaný“ může vzbuzovat negativní emoce. Každopádně modifikované škroby nemají s geneticky modifikovanými organismy vůbec nic společného.

K uvedeným názvům bakteriálních kmenů, které jsou zmíněny v článku, uvádíme následující. V taxonomické databázi http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=1678 není u rodu Bifidobacterium uveden žádný druh resp. kmen Bifidus esencis, tudíž neexistuje, stejně tak Bifidus avicenc není v taxonomické databázi uveden, tedy neexistuje. Autorka článku má patrně na mysli patentovaný mikroorganismus Bifidobacterium animalissubsp. lactis s kmenovým označením DN-173 010, který nese obchodní název Bifidus Actiregularis a který je používán ve výrobcích společnosti Danone. Tento druh byl izolován z kojenců i dospělých lidí, a je považován za probiotický pro člověka. Má schopnost přežívat průchod žaludkem a dostávat se do střev. Probiotika lze definovat jako: „živé mikroorganismy, které pokud se aplikují v adekvátním množství jako součást potraviny, vykazují zdravotní prospěch pro hostitele".

 

O pravdivosti článku lze pochybovat také z tvrzení o neprospěšnosti jogurtů, protože existují desítky studií, potvrzujících opak. Např. významnou roli hrají laktobacily a streptokoky z jogurtové kultury při antibiotické léčbě pacientů. Je pravdou, že jogurtové bakterie přežívají jen velmi málo průchod žaludkem. Proto jsou a mohou být kysané výrobky obohaceny tzv. probiotickou kulturou, tedy mikroorganismy, které kyselé prostředí žaludku přežijí, následně osidlují střevní trakt a zamezují množení nežádoucích, nebo dokonce choroboplodných zárodků.

Závěrem lze tedy shrnout, že obsah emailu jej řadí mezi poplašné zprávy.