Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Jedlý papír s barevným potiskem - použití azobarviv

14. 08. 2019
 

Co je to jedlý papír?

Jedlý papír je pekařský výrobek, který se konzumuje jako pochutina sám o sobě, mnohem častěji se však používá jako ozdoba na cukrářské výrobky jako jsou například dorty, nebo k označení pečiva, zejména chleba.

Jsou k výrobě jedlého papíru povolena používat azobarviva?

Používání barviv a dalších přídatných látek je řízeno nařízením (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách v platném znění. V části D přílohy II tohoto nařízení jsou potraviny rozděleny do kategorií, pro jednotlivé kategorie jsou pak v části E přílohy II uvedeny povolené přídatné látky a jejich množství.

Rozřazení potravin do jednotlivých kategorií z pohledu použití přídatných látek se může lišit od rozdělení potravin v českých národních předpisech, v případě přídatných látek má však evropské nařízení aplikační přednost a je tedy nutné respektovat kategorizaci dle nařízení (ES) č. 1333/2008 v platném znění.

Pro snadnější orientaci v jednotlivých kategoriích a zařazení konkrétních potravin do konkrétní kategorie vydala Evropská Komise Metodický dokument popisující kategorie potravin v části E přílohy II Nařízení (ES) č. 1333/2008, který je k dispozici na stránkách Evropské Komise zde

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_food-improvement-agents_guidance_1333-2008_annex2.pdf

Jedlý papír se z pohledu nařízení (ES) č. 1333/2008 řadí do kategorie 7.2 Jemné pečivo.

Některá barviva jsou v nařízení zařazena do skupin, definice skupin potravinářských přídatných látek je uvedena v části C přílohy II daného nařízení.

Pro kategorii 7.2 je povoleno použití barviv skupiny II a skupiny III, kam z azobarviv spadá tartrazin E 102, azorubin E 122 a Allura Red AC/ Červeň AC  E 129. Množstevní limit pro kombinaci barviv z této skupiny je 200 mg/kg. Pro tartrazin E 102 je však v poznámce uvedena výjimka – maximální limit konkrétně pro E 102 je max. 50 mg/kg.

Ostatní azobarviva, tj. E 110, E 104 a E 124 do skupiny III nepatří, nejsou pro kategorii jemné pečivo ani samostatně uvedena, nejsou tedy povolena pro celou tuto kategorii a tedy ani pro jedlý papír.

Označení azobarviv na obale výrobku

Seznam azobarviv je uveden v příloze V nařízení (ES) č. 1333/2008 v platném znění. V článku 24 předmětné nařízení je navíc uvedena povinnost označit potraviny, které obsahují barviva vyjmenovaná v příloze V tohoto nařízení, informací: „název nebo číslo E barviva/barviv: mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí“.

 U nebalených potravin se tato informace uvede v blízkosti místa nabízení (zákon č. 110/1997 Sb., § 8 odst. 2 písm. c)). U zabalených potravin se informace uvede na obale určeném pro spotřebitele nebo pro zařízení stravovacích služeb (zákon č. 110/1997 Sb., § 7 odst. 2 písm. b)).

Jedlý papír zapečený do kůrky chleba

Jak bylo uvedeno výše, jedlý papír sám o sobě je řazen do kategorie 7.2 Jemné pečivo. Pokud však dojde k jeho zapečení do pekařského výrobku, před konzumací se neodstraňuje a stává se tak nedílnou součástí výrobku a je potřeba na něj pohlížet z pohledu použitých přídatných látek a tedy i barviv optikou kategorie potravin, do které je v rámci nařízení (ES) č. 1333/2008 v platném znění řazen finální výrobek, jehož je jedlý papír nedílnou součástí.

Pokud tedy výrobce použije jedlý papír jako etiketu na kůrku chleba, do které je v průběhu výroby papír zapečen, musí tento jedlý papír splňovat požadavky pro kategorii 7.1 Chléb a pečivo, pro kterou není použití azobarviv povoleno.

Kategorie chléb a pečivo dle nařízení (ES) č. 1333/2008, resp. výkladu kategorií v Metodickém dokumentu citovaném výše, neodpovídá zařazení výrobků dle vyhl. č. 333/1997 Sb. pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta.

Ale pro účely nařízení (ES) č. 1333/2008 kategorie chléb a pečivo zahrnuje veškeré běžné pečivo jako chléb (například chléb pšeničný, žitný, celozrnný, vícezrnný, sladový a chléb Pumpernickel), světlé pečivo (hamburgerové housky, celozrnné pšeničné pečivo, mléčné pečivo), bagely, chléb pita, mexické tortilly a pařené chleby. Do kategorie patří výrobky na bázi chleba, jako například krutony, chlebové nádivky, hotová těsta (kromě sypkých obalovacích směsí a těst, jež spadají do kategorie 6.6).

Přenesení barviv z jedlého papíru do chleba je navíc výslovně zakázáno tabulkou II v části A přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008, kde je uveden seznam Potravin, ve kterých nesmí být povolena přítomnost potravinářského barviva podle zásady přenosu stanovené v čl. 18 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1333/2008.  Chléb a podobné výrobky jsou uvedeny v bodě 14 dané tabulky.

Požadavky na výrobce, kteří vyrábí a potiskují jedlý papír

Mezi základní povinnosti patří registrace provozovatele potravinářského podniku, splnění požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy  týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění, dále nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin., označování potravin řeší nařízení č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům atd.

Postup, co je potřeba k zahájení výroby a prodeje potravin je přehledně uveden na stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce, včetně odkazů na uvedené právní předpisy: http://www.szpi.gov.cz/clanek/dotazy-podnikatelu.aspx

Současně i zařízení, které přicházejí do styku s potravinami, v tomto případě tiskárna na potisk jedlého papíru, musí splňovat požadavky výše uvedeného nařízení č. 852/2004.

Aktualizováno: 6. 4. 2020